Moet de maximumsnelheid omlaag in Gelderland?

GELDERLAND - De Partij voor de Dieren in Gelderland wil dat de maximumsnelheid op autosnelwegen in de provincie naar 100km/u gaat. Hierover wordt op verzoek van de PvdD gedebatteerd in de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur, woensdag.  

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte eind januari bekend dat Nederland met de huidige klimaatregelen niet gaat voldoen aan de norm die volgde uit het ‘Urgenda-vonnis’, namelijk een reductie van 25% CO2-uitstoot in 2020. “Het kabinet weet dit maar blijft op zijn handen zitten. We kunnen niet langer wachten met het treffen van maatregelen“, aldus fractievoorzitter Luuk van der Veer “We moeten beginnen met wat het eenvoudigst te realiseren is.”

Toelichting van fractievoorzitter Luuk van der Veer…

Minder hard rijden scheelt enorm in de uitstoot van broeikasgas en stikstofoxide, terwijl het reistijdvoordeel van 130 km per uur minimaal is.  Met een snelheidsverlaging van 130 naar 100 wordt 40% minder stikstof uitgestoten en 30% minder CO2[. Het PBL berekende voor Nederland een mogelijke verlaging van de CO2-uitstoot van 1,2 Mton bij een maximumsnelheid van 100 en 80km/u in plaats van 120 en 100. Terugdraaien van de 130km/u maatregel bespaart 0,2 Mton.

Andere redenen

Luuk van der Veer: “Door een lagere maximumsnelheid dragen we niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen. Het is ook goed voor de natuur, het wordt veiliger op de weg en niet te vergeten, het wordt een stuk stiller in Gelderland. Gedeputeerde Staten moeten naar Den Haag om te lobbyen voor 100km op Gelderse autosnelwegen.”


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.