Planontwikkeling woningbouw Harfsen van start
Afbeelding gegenereerd door AI

Planontwikkeling woningbouw Harfsen van start

In de Kernvisie Harfsen - Kring van Dorth zijn drie locaties als voorkeurslocatie aangewezen voor woningbouw in Harfsen. Het college van B&W heeft nu een startnotitie vastgesteld waarin de voorwaarden staan waaronder de komende jaren, verdeeld over die drie locaties, circa 75 woningen gebouwd gaan worden. De bedoeling is om in het najaar de eerste gesprekken te voeren met het dorp over de woningbouw. De gemeenteraad neemt naar verwachting na de zomer een besluit over de startnotitie.

Het is de bedoeling dat in de periode tot 2030, ongeveer 75 woningen in verschillende segmenten, in Harfsen gebouwd gaan worden. Er is hierbij ruim aandacht voor de bouw van woningen voor jongeren in het dorp. Ook wordt ingezet op levensloopgeschikte woningen. De gemeente heeft niet alle gronden in bezit. Waar dat niet het geval is wordt geprobeerd om afspraken te maken met grondeigenaren.

Inwoners worden betrokken bij het plan

De startnotitie vormt de basis voor het verder ontwikkelen van de voorkeurslocaties. In de startnotitie staat onder andere de tot nu toe bekende kennis over het gebied, met welke belangen rekening moet worden gehouden, welke onderzoeken nog volgen én hoe de inwoners van Harfsen betrokken worden bij het plan.

Besluit gemeenteraad na de zomer

Na de zomer behandelt de gemeenteraad naar verwachting de startnotitie. Meer informatie daarover volgt op www.lochem.nl en in gemeentenieuws. Als de raad een besluit heeft genomen wordt meteen begonnen met het informeren en betrekken van de inwoners van Harfsen.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.