SCROLL VERDER
SCROLL VERDER
Het Staring College in Lochem.

Naamontwikkeling als stap in voorbereiding bestuurlijke fusie Staring College en Assink lyceum

  •  'Verbinding en gelijkheid'
  •   16 oktober 2021
  •  
Maak lokale journalistiek mogelijk. Klik hier om LokaalGelderland te steunen!

LOCHEM - De bestuurders van het Assink lyceum en het Staring College hebben alvast een naam laten ontwikkelen voor de nieuwe stichting, voor als eind dit jaar definitieve goedkeuring wordt verleend aan de bestuurlijke fusie. Gekozen is voor Portuur’, dat synoniem is aan ‘gelijke’, ‘medespeler’, ‘collega’ of teamgenoot. Hiermee willen zij de verbinding en gelijkwaardigheid tussen de scholen, medewerkers, ouders en leerlingen benadrukken. Daarnaast staat port ook voor haven, een veilige aanlegplaats voor zowel medewerkers als leerlingen.

Onderdeel van proces

De naamontwikkeling voor de nieuw op te richten stichting is onderdeel van de uitwerking van een bestuurlijke fusie van beide scholen. Afgelopen voorjaar gaven de raden van toezicht van het Assink lyceum en het Staring College opdracht om de mogelijkheden van deze verregaande samenwerking te onderzoeken. In juni brachten de medezeggenschapsraden van beide scholen een positief advies uit omtrent het intentiebesluit. Op dit moment worden ook de ouders en verzorgers van alle betrokken leerlingen geraadpleegd. En worden de effecten van de fusie op de rechtspositie van de medewerkers besproken met de medezeggenschapsraden en de onderwijsvakbonden.

Voorbereidende werkzaamheden

De naam voor de nieuwe stichting is, net als de bestuurlijke fusie zelf, nog niet definitief. Verschillende disciplines binnen beide scholen zijn echter volop bezig met het uitwerken van conceptvoorstellen met betrekking tot onder meer financiën, personeel, organisatie en juridische zaken. Omdat de naamgeving hier onderdeel van uitmaakt is het praktisch om in dit stadium al over een naam te beschikken. Naar verwachting nemen beide medezeggenschapsraden en de raden van toezicht begin december een finale beslissing over de bestuurlijke fusie die dan op 1 januari 2022 ingaat

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.