Opinie: De eenzaamheid-aanpak van Zutphen faalt flink

Opinie: De eenzaamheid-aanpak van Zutphen faalt flink

Budgetten die niet worden besteed, stroperige overlegstructuren, vriendjespolitiek en afspraken die niet worden nagekomen. De eenzaamheid-aanpak van de gemeente Zutphen rammelt aan alle kanten en doet niet wat het moet doen: de eenzaamheid van inwoners verlichten. Dat is het ontluisterende beeld dat opdoemt uit informatie die de gemeente verstrekte na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

Begin 2019 start de gemeente met de Thematafel Eenzaamheid waarin maatschappelijke organisaties eensgezind gaan samenwerken. Maar liefst 26 organisaties schuiven aan bij wat het Netwerk Eenzaamheid Zutphen (NEZ) gaat heten. Ze presenteren zich als “doeners en uitvoerders”. De gemeente zorgt voor ambtelijke ondersteuning en stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor projecten.

Het NEZ blijkt een overlegcircus waar weinig uitkomt. Men stelt een stuurgroep, een toetsingscommissie en een agendacommissie in. De drie blijken niet samen te werken. Eén jaar en zes vergaderingen later discussieert het NEZ nog steeds over wat hun missie eigenlijk is. Intussen lijkt de gemeentelijke afdeling Sociaal Domein op een duiventil. Ambtenaren komen en gaan. Het NEZ krijgt in anderhalf jaar tijd drie verschillende ambtenaren toegewezen. Wat erger is, de gemeente schendt haar afspraken met het NEZ. Afgesproken was dat het NEZ mocht beslissen over de projectgelden. In de praktijk blijkt dat de gemeente zelf de budgetten beheert. Uit onvrede en frustratie stapt de voorzitter van het NEZ in het najaar van 2020 op. Het trieste resultaat van twee jaar Thematafel Eenzaamheid is dat van het budget van 100.000 euro slechts 30.000 euro is besteed. De overige 70.000 euro is naar de algemene middelen gevloeid.

Afgewezen project

Waren er geen subsidieaanvragen? Zeker wel. Een project van Stadsonderneming Zutphen (geen NEZ-lid) om via activerende gesprekken 60-plussers één-op-één uit hun isolement te begeleiden had zich al bewezen maar werd afgewezen. Acht maanden had men nodig voor dit besluit. Er zou via de Werkwinkel al zoiets zijn, ook al is dit een geheel ander project voor een andere doelgroep. De Werkwinkel werd overigens wél gehonoreerd. Wat blijkt: De initiatiefnemer is tevens lid van de toetsingscommissie NEZ die de projectaanvragen beoordeelt. Op z’n minst verdacht.

Eerder werd de aanvraag van vrijwilligersvervoerdienst AutoMaatje (ook geen NEZ-lid) afgewezen. De welzijnsorganisatie Perspectief zou zoiets al doen. Dat ruim 500 ouderen gebruik maken van de dienst en er al 6500 ritten gereden zijn, bewijst het tegendeel. Sterker, Perspectief verwijst regelmatig mensen door naar de taxiservice. Het NEZ had wel veel geld over voor de Stap-In-Stap-Uit bus met als reden dat ouderen nergens naar toe kunnen. Kennelijk deed het er ineens niet toe dat er al zoiets is. De initiatiefnemer van de bus is, u raadt het al, ook lid van de toetsingscommissie. Zo blijkt het NEZ verworden tot een select clubje waarin men elkaar vriendendiensten bewijst en onderling het geld verdeelt.

"...er is echt wat meer nodig om mensen uit hun isolement te halen"
Lex Hemelaar

De burgermeester schrijft haar vingers blauw met kaartjes aan alleenstaanden en plakt haar ramen vol met harten. Sympathieke acties maar er is echt wat meer nodig om mensen uit hun isolement te halen, juist in deze tijd. Eenzaamheid is schrijnend. Nog schrijnender is het dat de gemeente ernstig tekort schiet om er wat aan te doen.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.