Waarom is de kloof tussen jong en oud zo groot in Zutphen?

Waarom is de kloof tussen jong en oud zo groot in Zutphen?

De kloof tussen jong en oud lijkt aardig groot te zijn in Zutphen. Enkele politieke partijen wil graag aansluitend onderwijs en werk voor de jongeren, andere partijen willen weer meer participatie tussen jong en oud. 

GroenLinks heeft wel wat ideeën, legt Irene kleinrensink uit. "Denk bijvoorbeeld aan jongeren die in of bij een woonzorgcentrum kunnen wonen. Ze dragen bij aan de leefbaarheid voor ouderen door spelletjes te doen, te wandelen of een praatje te maken. Daar krijgen ze een betaalbare woning voor terug. Dit versterkt ook de lokale verbondenheid in wijk en stad."

Ook de PvdA wil een jong en oud bij elkaar brengen. "Voor zowel ouderen als jongeren staan wij voor goede voorzieningen en een sterk sociaal netwerk in de wijken. Deze netwerken helpen om eenzaamheid en zwaardere hulpverlening te voorkomen", legt Jasper Bloem uit. "Zowel jongeren als ouderen zijn belangrijk voor Zutphen. Het gaat om het juiste evenwicht. We moeten ervoor zorgen dat Zutphen een vitale stad blijft en daarvoor zijn jongeren en ook twintigers en dertigers nodig."

Blindstaren op de rijke

Bloem gaat verder: "We moeten ons dan ook niet blindstaren in het alleen aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe inwoners. Om een dynamische stad te blijven is juist de aanwezigheid van twintigers en dertigers essentieel. Zij zorgen voor nieuwe vormen werkgelegenheid, voor nieuwe leden op sportverenigingen en, als zij kinderen krijgen, voor nieuwe leerlingen op de scholen."

Zutphen is een grijze gemeente en er lijkt een gerontocratie te heersen. D66 wil graag een beter evenwicht hebben, legt Yvonne ten Holder uit. "Jongeren én ouderen als leeftijdsgroepen zijn voor ons beide belangrijk een keuze maken om met de ene groep meer rekening te houden dan met de andere zal het landelijke probleem van ontgroening en vergrijzing dat we ook in Zutphen zien niet oplossen." Ze zijn van mening dat door het veranderen van de woningmarkt, maar ook het openbaar vervoer, er al stappen gezet worden. 

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.