Zutphen gaat zich aanmelden voor staatswiet-experiment

Zutphen gaat zich aanmelden voor staatswiet-experiment

De gemeente Zutphen gaat zich aanmelden voor het experiment met gelegaliseerde wietteelt. D66 stelde voor om de gemeente aan te melden, en na  vele malen van uitstel is maandagavond de knoop doorgehakt. Met een krappe meerderheid van twee stemmen werd de motie aangenomen.

Lees verder onder de video...

Daarmee krijgt het college van burgemeester en wethouders de opdracht de gemeente aan te melden bij het Rijk. Daarmee is het nog niet zeker of de Zutphense coffeeshops staatswiet gaan krijgen. Het Rijk kiest tien gemeenten uit die mee mogen doen aan de proef.

Verdeeldheid

De gemeenteraad van Zutphen was verdeeld over de legalisering van wiet. Abel van Dijken van de ChristenUnie is fél tegen. "Softdrugsgebruik is niet onschuldig. Het zorgt voor sombere toekomstperspectieven, met name bij jongeren. Zutphen zou dat niet moeten willen", zei hij in de raad. Een argument vóór legalisatie is het verminderen van criminaliteit. "Dat zou kloppen als er alleen voor de binnenlandse markt wordt geproduceerd. Maar Nederland hoort bij de top van exportlanden. We zijn eigenlijk een narcostaat."

Ook Bert Jansen van Bewust Zutphen-Warnsveld was tegen. "We zitten hier al tijden met een dilemma: er is geen geld. We moeten dit niet in Zutphen doen, laat het aan steden over met zwarte cijfers op de begroting." Daarnaast is Jansen van mening dat legalisatie niet alle problemen oplost.

Negatief advies

Aan het slot van het debat gaf burgemeester Annemieke Vermeulen een negatief advies over de motie. "Een voorwaarde voor het meedoen is dat alle coffeeshophouders in de gemeente mee willen werken. Ik heb met hen gesproken en ze willen het niet. Ze mogen dan alleen nog maar staatswiet verkopen, wat een inperking is van hun handel."

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.