GELDERLAND - Heel Nederland gaat woensdag naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. We moeten dan aangeven achter welke partij in Gelderland we, het meeste, staan. We zetten alles wat je moet weten op een rij. 

Deze invloed heeft de provincie op jouw leven. Lees verder onder de video...

De stemwijzer

Om te beginnen is het goed om te weten welke partij het meeste bij je past. Daar kun je achterkomen door de stemwijzer te gebruiken. ProDemos heeft in samenwerking met de provincie deze stemwijzer gemaakt. Door antwoord te geven op een aantal vragen komt jouw politieke voorkeur naar boven.

Journalist Jesse Sprikkelman in gesprek met ProDemos-directeur Eddy Habben Jansen…

Wat zijn de Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Gelderland telt 55 zetels. Na de verkiezingen wordt een coalitie gevormd. Daaruit ontstaat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, bestaande uit 6 personen. Dat college wordt ook wel het dagelijsk bestuur van de provincie genoemd. De Commissaris van de Koning (John Berends) is de voorzitter van dit college. De provincie is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Zij kunnen bijvoorbeeld bepalen waar bedrijventerreinen worden gevestigd.

De provincie kan verder zelfstandig beslissen waar wegen worden aangelegd. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur. 

Alle partijen 

In de provincie nemen 15 partijen deel aan de verkiezingen. Hieronder zie je alle partijen op een rij. 

 • VVD
 • CDA
 • D66
 • SP
 • PvdA
 • PVV
 • ChristenUnie
 • SGP
 • GroenLinks
 • Partij voor de Dieren
 • 50 Plus
 • Forum voor Democratie
 • DENK
 • Lokale partijen Gelderland samen met Code Oranje
 • Jezus Leeft

Kandidatenlijst 

De kandidatenlijst voor Gelderland heb je in de brievenbus gekregen. Ben je deze kwijt? Of wil je ‘m op een andere locatie nog even bekijken? Hieronder is de lijsten voor Gelderland te downloaden.

Wat zijn de taken van de provincie? 

De provincie: 

 • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
 • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
 • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
 • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
 • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
 • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
 • zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kan zijn;
 • houdt toezicht op de waterschappen;
 • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder onder de video…

Waar kan ik stemmen? 

Je mag voor de provinciale statenverkiezingen buiten je eigen gemeente stemmen. Dit moet je echter wel vantervoren aanvragen. Je moet hoe dan ook stemmen in de provincie Gelderland. Voor de Waterschapsverkiezingen moet je stemmen binnen je eigen regio. Brummen en De Hoven vallen binnen het waterschap Vallei en Veluwe. Lochem, de rest van Zutphen en het buitengebied vallen binnen het waterschap Rijn en IJssel. De IJssel is dus de grens. Hovenaren kunnen bij de school Theo Thijssen stemmen. Ook kunnen ze, bij wijze van uitzondering, stemmen bij het ROC Aventus in Zutphen.

Alle locaties. Lees verder onder de kaart… 

FAQ, alle belangrijke vragen op een rij

Korte, maar best belangrijke, vragen worden hieronder beantwoord. 

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als je niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, kan je een andere kiesgerechtigde machtigen om dit voor je te doen. Woont deze persoon in dezelfde gemeente als jou? Dan vul je de achterkant van de stempas in. Naast deze ingevulde stempas, moet je deze persoon ook een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) meegeven. 

Kan ik hulp krijgen bij het stemmen vanwege mijn lichamelijke beperking?

Kiezers die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelf kunnen stemmen, mogen worden geholpen. Bijvoorbeeld als je een visuele beperking of Parkinson heeft. In deze gevallen kun je desgewenst geholpen worden door een medewerker van het stembureau, of door iemand naar eigen keuze die met je mee is gekomen. In veel stemlokalen zijn leesloeps aanwezig en is de verlichting aangepast. Enkele gemeenten hebben een speciale mal met audio-ondersteuning beschikbaar gesteld voor kiezers met een visuele beperking.

Ik heb een lichamelijke beperking. Is het stembureau toegankelijk voor mij?

Alle stemlokalen moeten zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen (zie Kieswet art. J 4). Denk daarbij aan een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, de beschikbaarheid van een loep, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad. 

Hoe laat kan ik stemmen? 

De hoofdregel is dat de stembureaus op 20 maart open zijn van 7.30 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur ‘s avonds. Sommige zijn al eerder open. 

Wanneer is de uitslag bekend?

Op de dag van stemming worden ‘s avonds de (voorlopige) verkiezingsuitslagen in alle media gepubliceerd. Ook in het Huis der Provincie worden de uitslagen bekend gemaakt. 

Waar kan ik de voorlopige uitslag bekijken? 

De uitslag wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op deze nieuwswebsite. 


Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.