Het Stadhuis van Zutphen.

Opinie: Meer welzijn door inwoners, minder stichting Perspectief

ZUTPHEN - De Stadsonderneming Zutphen wil dat de gemeente welzijnstaken gaat overhevelen van stichting Perspectief naar inwoners. In een open brief aan de formateurs vraagt de Stadsonderneming hierover afspraken te maken in het nieuwe college akkoord.

Lex Hemelaar

Lex Hemelaar

Maatschappelijk Ondernemer

Inwoners kunnen veel zaken zelf organiseren. Met hun kennis, kunde en vooral passie. Dicht bij de vraag van burgers. Niet al te veel gehinderd door regels, procedures en hiërarchische structuren die eerder doodslaan dan energie geven. Lokale kracht noemen we dat. 

Onder het motto ‘We gaan het zelf doen’ heeft de gemeente het right-to-challenge geïntroduceerd. Dat is een eerste stap want het biedt inwoners de mogelijkheid om zaken die er toe doen van de gemeente over te nemen en er structurele financiering voor te ontvangen. 

"Als gevolg van een jarenlange innige verstrengeling trekt de gemeente automatisch de kaart Perspectief als het om welzijn gaat"

Echter, er is meer nodig. Het right-to-challenge komt voor uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet voor niets, want juist in de sfeer van algemeen welzijn kunnen inwoners veel betekenen voor hun stadsgenoten. Het beheer van wijkcentra, de ondersteuning van mantelzorgers, de inzet van vrijwilligers en vluchtelingen, het beheer van een wijktuin, de exploitatie van een klussendienst, het matchen van hulpvraag en -aanbod. Zo maar een greep uit activiteiten waar inwoners van andere steden laten zien dat ze het beter en goedkoper doen dan gemeentelijke instanties. 

Tot nu toe zijn de bovengenoemde algemene welzijnstaken belegd bij stichting Perspectief. Als gevolg van een jarenlange innige verstrengeling trekt de gemeente automatisch de kaart Perspectief als het om welzijn gaat. Dat moet anders, vinden wij. De gemeente moet laten zien dat ze serieus werk maakt van de lokale kracht. Het patroon om alle welzijnstaken onder te brengen bij stichting Perspectief is niet meer van deze tijd. Het werkt demotiverend voor initiatiefrijke inwoners en staat sociale innovatie in de weg. 

Nu de formerende politieke partijen werken aan een nieuw college akkoord kunnen er afspraken worden gemaakt om een knip te maken in het welzijnswerk. Dat houdt het volgende in:

  • Het specialistische welzijnswerk (achter de voordeur) is het domein van de beroepskrachten van stichting Perspectief.
  • De algemene welzijnstaken zijn het domein van inwoners en worden uit het contract met stichting Perspectief gehaald.
  • De gemeente organiseert een proces waar inwoners(organisaties) kunnen bieden op de algemene welzijnstaken om zodoende optimaal gebruik te maken van de innovatiekracht van inwoners.

De gemeente Zutphen staat voor de grote opgave om de kosten van het sociaal domein binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wordt het nu echt tijd dat de gemeente aan inwoners de ruimte biedt om zich te manifesteren op welzijnstaken. Door stichting Perspectief in te krimpen wordt aan beide doelen voldaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via opinie@lgld.nl.

Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.