SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Opinie: Samen bepalen = anders besturen in de gemeente Brummen

BRUMMEN - Inwoners willen zeggenschap over de plek waar ze wonen. Wij hechten veel waarde aan samenwerking. Onze samenleving is rijk aan bewoners, verenigingen en ondernemers met kennis op vele vlakken. GroenLinks wil mensen daarom vooraf betrekken bij ontwikkelingen. Initiatieven van bewoners serieus nemen. Bewoners die het moeilijk hebben ondersteunen. 

Hennie Beelen

Hennie Beelen

GroenLinks Brummen-Eerbeek

Een “mooi” voorbeeld van hoe het zeker niet moet is de gang van zaken rondom Eerbeek. We kennen gelukkig ook goede voorbeelden zoals het landschapsnetwerk, sport en cultuurverenigingen.

"Bewoners en ondernemers zijn vooraf nauwelijks betrokken bij het bestemmingsplan voor Eerbeek"
Hennie Beelen

Vooraf betrekken 

Bewoners en ondernemers zijn vooraf nauwelijks betrokken bij het bestemmingsplan voor Eerbeek. Het plan is  tot stand gekomen op de ambtelijke tekentafel. Als gevolg daarvan zijn ruim 110 bezwaren geuit. Veel bezwaren gaan over het gebrek aan communicatie en ook over veel inhoudelijke zaken.

GroenLinks wil het anders doen. Investeren in betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de planvorming. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat er nodig is. Ze worden daarbij ondersteund door ambtenaren en gesteund door wethouders.

Initiatieven serieus nemen

Er zijn ook mooie voorbeeld van meedoen. Bijvoorbeeld het landschapsnetwerk, het voedselbos in de Elzenbos, de bomenwerkgroep, de poelenwerkgroep, de fête de la nature dag. In Eerbeek is door inwoners een initiatief voor een nieuw multifunctioneel centrum. Tot nu toe helaas niet serieus genomen door het huidige bestuur, terwijl het al een degelijk plan is waar de initiatiefnemers nadrukkelijk vragen om samen op te trekken. Ook hier geldt weer: neem hen serieus. Er worden in onze gemeente juist heel veel Projecten opgezet en uitgevoerd door enthousiaste bewoners. 

Dit zijn voorbeelden van hoe het wel moet. Waar de gemeente “ja” tegen zegt. Waar de ambtenaren zich serviceverlenend moeten opstellen. Insteek moet zijn het initiatief te laten slagen. Niet naar de regeltjes kijken. Zorgen dat bewoners en ondernemers verder kunnen!

Dorpsraden kunnen, in overleg en met hun instemming, worden omgebouwd tot projectorganisaties: voor projecten zijn altijd geïnteresseerde inwoners te vinden, inwoners met kennis en ervaring. Projecten hebben een duidelijk begin en eind. Voor veel bewoners met drukke banen, kinderen, zorgtaken is dat belangrijk. Ze hoeven niet jarenlang in een bestuur te zitten, maar alleen voor de duur van het project.

Ondersteuning 

In 2015 is de gemeente de uitvoerder geworden als het gaat om zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Een kans om zorgvraagstukken in  huishoudens met elkaar te verbinden. 

Lees verder onder de foto... 

De partij.
© GroenLinks

Het is een zoektocht gebleken. Begrijpelijk na tientallen jaren van verordeningen, beschikkingen en regels. Nu moet gekeken worden naar individuele behoeften en mogelijkheden. Hiervoor is lef en durf nodig. Lef en durf om buiten gebaande paden te denken. Voorbeeld? Mensen met schulden gaan we helpen. We ‘kopen’ alle schulden van de inwoner op. Wij gaan het gesprek aan met schuldeisers. De inwoner heeft alleen nog met de gemeente te maken. Samen met de inwoner gaan we afspraken maken hoe we de situatie oplossen. Eén loket, minder stress. Oplossen in plaats van de inwoner laten worstelen.

Tot slot

Als het aan ons ligt dan wordt een Collegeprogramma voor de periode 2018-2022 eerst voorgelegd aan de inwoners. Iedereen kan meedenken. Pas daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad. Van jong tot oud, iedereen heeft invloed op het beleid!

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via [email protected]
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.