Crossbaan Vorden lijkt in zicht

Crossbaan Vorden lijkt in zicht

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft donderdag een verklaring van geen bedenkingen gegeven inzake de nieuwe crossbaan aan de Deldensebroekweg in Vorden. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) riep de raad eerder op niet mee te gaan in het plan van de nieuwe baan.

“De GNMF vindt dat de gemeente juist moet investeren in de omgevingskwaliteit in plaats van deze af te breken”, aldus de federatie. “De beoogde locatie aan de Deldensebroekweg in Vorden ligt in beschermd gebied.” Met de verklaring die door de raad is afgegeven komt de crossbaan een stap dichterbij. Volgens de federatie werd er een aantal jaren geleden ook al gecrosst, toen nog illegaal. De gemeente zou in 2012 dan ook handhavend hebben opgetreden tegen de crossactiviteiten.

De VAMC ‘De Graafschaprijders’ heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een motorcrossterrein. “Wij zijn voornemens hieraan onze medewerking te verlenen”, stelt de gemeenteraad. In eerste instantie moet de al bestaande baan planologisch worden vastgelegd. Daarnaast moet door middel van een omgevingsvergunning een uitbreiding van het terrein mogelijk worden gemaakt. “De huidige bestemming ‘bos en natuurterrein’, alsook de bestemming ‘agrarisch gebied met natuur en landschapswaarden’ laten de aanleg en het gebruik van de gronden ten behoeve van een motorcrossterrein niet toe”, aldus de gemeenteraad in het voorstel voor de verklaring van geen bedenkingen.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.