Lochem en Berkelland, kom aan onze Omgevingstafel!

Lochem en Berkelland, kom aan onze Omgevingstafel!

Deze uitnodiging staat te lezen in het zomernummer van het Magazine Toekomst, dat eind juni wordt verspreid onder alle inwoners van Geesteren, Gelselaar, Nettelhorst, Zwiep en Barchem. Het buitengebied tussen Borculo en Lochem verandert waar we bij staan. Het ziet er niet naar uit dat in de toekomst die veranderingen minder worden. Integendeel. Er wordt zelfs gesproken over de grote verbouwing van ons land.

Saxion studenten hebben in opdracht van de Proeftuin Nettelhorst de opgaven die op het buitengebied afkomen op een rijtje gezet. Zij signaleren, dat de overheden vaak heel druk bezig zijn met het ene thema en daarbij de verbondenheid met de andere thema’s uit het oog verliezen. Zij pleiten voor een samenhangende benadering, waarbij bijvoorbeeld de woningbouwopgave wordt verbonden met de thema’s energie, klimaatverandering, landbouw en biodiversiteit.

Omgevingswet

Uiteindelijk komen alle opgaven in één gebied samen. In de nieuwe Omgevingswet wordt zo’n samenhangende benadering vereist. De wet gaat 1 januari 2024 in. De gemeenten Berkelland en Lochem zijn beiden inmiddels druk bezig met een Omgevingsvisie op hun grondgebied. In het buitengebied tussen Borculo en Lochem komen die twee visies straks samen. De grote vraag is of die visies sporen met de visie van de bewoners. Dat zou wel moeten, want in de Omgevingswet wordt veel belang gehecht aan participatie. Vandaar de oproep in het zomernummer van Magazine Toekomst aan de gemeenten Lochem en Berkelland om samen met bewoners aan tafel te komen. Ook worden beide gemeenten gevraagd om hun eerste versies van de concept Omgevingsvisies aan die tafel te bespreken en om samen de visie te vertalen in een Omgevingsplan en een Omgevingsprogramma voor het buitengebied tussen Borculo en Lochem. Kortom gebruik de Proeftuin als oefenplaats voor de Omgevingswet!

Toekomst

Het zomernummer van Magazine Toekomst geeft weer veel inspiratie voor zo’n dialoog over de toekomst. Zo komen er drie pioniers uit het gebied aan het woord, waaronder Gerbert Krukerink die de omslag naar biologische landbouw gaat maken. Ook wordt ingegaan op de plannen voor de Nieuwe Nettelhorsterweg en voor de Heksenlaak. Op maandagavond 19 juni wordt het zomernummer van Magazine Toekomst feestelijk gelanceerd in de Molen van Zwiep. Studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein laten de kansen en risico’s zien als water en bodem straks sturend worden voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dit eerste Toekomst Café is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.