Wat moet er gebeuren met de Joppekerk?

Wat moet er gebeuren met de Joppekerk?

De Joppekerk zal binnenkort verkocht worden. Maar wat gaat er dan met de kerk gebeuren? Op social media wordt gegrapt over het starten van een techno-club of een skatehal. Iets realistischer is het openen van een hotel / restaurant. Er is een initiatiefgroep gestart om te onderzoeken of dat realistisch is. We vragen er alles over aan Hein Abeln, van de initiatiefgroep.

Waarom wordt de kerk verkocht?

"De kerk maakt sinds een aantal jaren deel uit van de grotere parochie rondom Zutphen waar zo'n 14 kerken onder vallen. Vanwege het teruglopende aantal bezoekers heeft het parochiebestuur in 2022 besloten een aantal kerken in de komende jaren aan de eredienst te onttrekken (geen formele Rooms Katholieke erediensten meer), te sluiten en te verkopen. Waaronder de Joppekerk."

Jullie willen de kerk openhouden voor de lokale gemeenschap. Waarom is dat zo belangrijk?

"Dat besluit leidde tot een grote teleurstelling en weerstand in de lokale gemeenschap. Een gemeenschap die de kerk 155 jaar geleden geschonken heeft gekregen van de toen net 20-jarige baron Van Hövell tot Westerflier van het landgoed Het Joppe. Een gemeenschap die de kerk al 155 jaar heeft weten te onderhouden. Een gemeenschap die daarvoor nog altijd voldoende middelen had. Middelen die na de fusie zijn opgegaan in de grote parochie. Een gemeenschap van zo'n 400 leden, waarvan circa 100 leden actief als vrijwilliger actief zijn. Het voelt voor al die mensen als een 'onteigening'. De kerk is bepalend voor het zijn van de hechte lokale gemeenschap. Uit die gemeenschap heeft een aantal mensen daarom het initiatief genomen om een plan te bedenken waarmee de kerk voor de lokale gemeenschap en Joppe behouden kan blijven, publiek toegankelijk is en gedeeltelijk in gebruik kan blijven voor bijeenkomsten van de gemeenschap."

Waarom is een hotel-restaurant een goede invulling voor deze locatie?

"De initiatiefgroep heeft allerlei alternatieve bestemmingen voor de kerk bestudeerd, zoals de herbestemming met appartementen, ateliers/museum, kantoren en hotel-restaurant. De bestemming tot een hotel-restaurant bleef over omdat het voldoende opbrengsten genereert om de kerk te kopen en te onderhouden, omdat de kerk publiekelijk toegankelijk blijft, omdat deze bestemming goed combineerbaar is met de herbestemming van een deel voor de lokale gemeenschap, omdat er in de driehoek Deventer, Lochem, Zutphen ruimte is voor de exclusieve hotel-restaurantfunctie, omdat dergelijke unieke locaties ook elders erg gewild zijn, omdat er ook interesse voor een dergelijke bestemming bij horeca-partijen is."

Wat voor meerwaarde zou deze invulling hebben voor de inwoners van Joppe?

"De belangrijkste meerwaarde voor de lokale gemeenschap is het behoud van de prachtige kerk met daarin een ruimte met een unieke sfeer voor de gemeenschap, het priesterkoor (het gebied rond het huidige altaar), dat een kapel voor bijeenkomsten, uitvaarten, huwelijken en dergelijke kan worden. Daarnaast is de publieke toegankelijkheid en het behoud van de kerk voor Het Joppe erg belangrijk."

Wat wordt jullie vervolgstap?

"Wij zijn nu bezig om samen met geïnteresseerde beleggers en horeca-partijen een businessplan te ontwikkelen en daarvoor de benodigde instemmingen te krijgen van onder meer de parochie en de gemeente."

 | Harry van \'t Hof

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.