Bouw nieuwe school Laren opnieuw duurder

Bouw nieuwe school Laren opnieuw duurder

Sterke prijsstijgingen van bouwkosten leiden opnieuw tot hogere kosten voor de nieuwe school in Laren. Om nieuwbouw mogelijk te maken, zijn daarnaast aanpassingen nodig aan de bestaande inrichting van het terrein. Verder pasten de schoolbesturen het ontwerp aan. Het college stelt de raad voor om het budget voor de nieuwe school in Laren te verhogen met 1,3 miljoen euro.

De nieuwbouw is voor 3 scholen voor basis- en speciaal onderwijs. Zij komen onder een dak aan de Verwoldseweg in Laren. Het zijn basischolen De Branink en de Prins Willem Alexanderschool (PWA). En Bartiméus voor kinderen met een visuele beperking. Eind 2021 ging de gemeenteraad akkoord met 10,2 miljoen euro voor de nieuwbouw en de inrichting van de ruimte rondom de school. Na nieuwe berekeningen blijkt in totaal 11,5 miljoen euro nodig te zijn.

Verdere stijging van bouwkosten en extra geld nodig

De bouwkosten zijn verder gestegen door een tekort aan bouwpersoneel en materialen. Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne voor een stijging van grondstofprijzen. Dit komt neer op een prijsstijging van 1,1 miljoen voor de nieuw te bouwen school. Verder is extra geld nodig voor het aanpassen van het ontwerp van het gebouw. De extra kosten zijn geraamd op € 229.000. Daarmee komt de aanvraag voor het extra krediet op ruim 1,3 miljoen euro.

Weinig ruimte voor een nieuw gebouw

Meer geld is nodig om het nieuwe schoolgebouw zo goed mogelijk neer te zetten in de bestaande ruimte. Die ruimte is beperkt door de huidige gebouwen en voorzieningen. Zo blijven de kinderen tijdens de bouwwerkzaamheden lessen volgen in het huidige schoolgebouw. Daarnaast liggen de Braninkhal (binnensport) en het Kidshuus (kinderopvang) dichtbij de plek van het nieuwe gebouw. Ook moet het ontwerp rekening houden met een afstand tussen de school en de woningen aan De Kamp. En aan de kant van de provinciale weg N332 moet het ontwerp voldoen aan de geluidsnormen.

Aanpassingen zorgen voor een iets groter schoolgebouw

In het nieuwe gebouw komen gezamenlijke ruimten voor de verschillende scholen. Zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, de aula en het speellokaal. Ook komt er een centrale hoofdingang waardoor een extra ontvangstruimte nodig is. Op verzoek van de schoolbesturen is het gebouw aangepast. Hierdoor zijn de verschillende scholen in het gebouw beter zichtbaar. En beter bereikbaar en toegankelijk voor leerlingen en bezoekers. De keuze voor grote leslokalen en kleine lespleinen zorgt uiteindelijk ook voor een iets groter gebouw.

Wat betekent dit voor de planning?

Tijdens een van de komende politieke avonden komt de scholenbouw in Laren op de agenda. De gemeenteraad moet eerst instemmen met de extra kredietaanvraag. Daarna kunnen de schoolbesturen het definitieve ontwerp afronden. De gemeente gaat verder met het plan voor de nieuwe buitenruimte. En met onderzoek naar mogelijke oplossingen voor betere verkeersveiligheid. Dit gebeurt in overleg met belanghebbenden en aanwonenden.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.