SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

'Kerncentrale in Zutphen is een goed idee'

Maak lokale journalistiek mogelijk. Klik hier om LokaalGelderland te steunen!

ZUTPHEN - Kernenergie lijkt een duurzame oplossing te zijn. Uit rondvraag op straat blijkt dat mensen in Zutphen het een goed alternatief vinden. De gemeente denkt daar echter anders over.

Verslaggever Harm Seubring vroeg op straat naar de meningen over een kerncentrale. Lees verder onder de video...

Alternatieve energiebron

De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor schonere energiebronnen. We moeten van de vervuilende kolen- en gascentrales af, maar wat komt daarvoor in de plaats? Zonnepanelen en windmolens zijn maar voor een deel geschikt, omdat ze niet 24 uur per dag stroom leveren. Kernenergie is een andere, maar gevoelige optie. Daarom worden alle gemeenten gevraagd naar hun standpunt.

In de Zutphense politiek is amper steun te vinden voor het gebruik van kernenergie. "De meerderheid van onze gemeenteraad staat negatief tegenover kernenergie als mogelijke energiebron vanwege de risico’s en het ontbreken van een adequate oplossing voor afval", aldus het college van burgemeester en wethouders. Een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen lijkt helemaal geen optie: "De fracties in onze gemeenteraad hebben unaniem uitgesproken dat ze geen mogelijkheden zien voor een kerncentrale in onze gemeente vanwege de beperkte ruimte, bevolkingsdichtheid en beperkte mogelijkheden voor koeling."

De burgers op straat staan positiever tegenover het gebruik van kernenergie. "Ik denk dat het wel handig is. Kernenergie levert veel meer energie op", vertelt een jongen. Een vrouw: "Zonnepanelen ben ik ook niet voor, ik heb liever kernenergie." Het kernafval is wel een hekelpunt: "Je zit met het afval, maar als ze daar een goede oplossing voor vinden, ben ik voor", aldus een man.

'Schoon en veilig'

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie JA21, zei eerder in een Q&A op deze nieuwswebsite voor kerncentrales te zijn. "Al voldoet Nederland aan alle klimaatdoelstellingen, dan nog is de impact hiervan op de mogelijke opwarming van de aarde onmeetbaar klein. Tegelijkertijd kost het ons wel honderden miljarden euro’s, onze welvaart en ons landschap. Klimaatadaptatie, waaronder het investeren in onderhoud van dijken en watermanagement, is daarom de meest efficiënte aanpak. Parallel daaraan moet er meer gebruik worden gemaakt van kernenergie. Een schone en veilige energiebron."

Een kerncentrale vlak over de grens in Duitsland.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.