SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Waterschapsbelasting gaat omhoog

REGIO - De waterschapsbelasting gaat volgend jaar omhoog. Het Waterschap Rijn en IJssel moet meer kosten maken voor onder meer dijkversterking en schoon water. Daarnaast brengt de aanhoudende droogte ook meer kosten met zich mee.

De tarieven gaan in 2021 voor de watersysteemheffing met 3% en voor de zuiveringsheffing met 4,5% omhoog. Huishoudens met meerdere personen in een huurhuis gaan daardoor 8,83 euro meer betalen. Heb je een koophuis, dan is het iets meer, namelijk ruim tien euro. De waarde van je huis heeft tevens invloed op de hoogte van de belastingen. Agrarische bedrijven in de regio moeten ook dieper in de buidel tasten.

In totaal bedraagt de begroting volgend jaar 107,4 miljoen euro. Het waterschap investeert geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er worden ook maatregelen genomen zodat het watersysteem voorbereid is op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurlijkvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen.

De droogte blijft aanhouden, naast het waterschap kan jij ook meehelpen...

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.