SCROLL VERDER
SCROLL VERDER
Harry Matser.

Wethouder Matser teleurgesteld: geen miljoenensubsidie voor aardgasvrij maken woningen

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen ontvangt geen miljoenensubsidie van het ministerie van BZK voor het aardgasvrij maken van de buurt Helbergen. En daar is wethouder Harry Matser niet bepaald blij mee

De aanvraag voor een bijdrage van 4,8 miljoen euro om ruim 700 woningen in de buurt Helbergen aan te kunnen sluiten op een duurzaam warmtenet is afgewezen. “We zijn erg teleurgesteld dat de rijksbijdrage niet aan Zutphen is toegekend. De plannen voor het warmtenet Helbergen passen binnen de ambitie van Zutphen voor een duurzame en aardgasvrije toekomst", legt Matser uit.

Hij gaat verder: "Daarnaast biedt het warmtenet project kansen voor werkgelegenheid in de energietransitie. De samenwerking tussen bewoners, maatschappelijke partijen en gemeente heeft geleid tot een gebalanceerde aanvraag waarbij veel aandacht was voor participatie, ontwikkeling en versterken van lokale sociaaleconomische kracht. Daarom gaan wij kijken naar andere mogelijkheden om dit project te financieren.”

En nu?

Op dit moment kijkt de gemeente Zutphen naar andere mogelijkheden om het warmtenet voor de buurt Helbergen door te ontwikkelen. Zodra ze meer weten over andere mogelijkheden, gaat de gemeente met de maatschappelijke partijen en bewoners in gesprek.

Een jaar geleden zijn de gemeente Zutphen en Woonbedrijf ieder1, samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Waterschap Rijn en IJssel, gestart met een onderzoek naar het gebruik van warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel. Hieruit is gebleken dat de warmte uit het water van de IJssel gebruikt kan worden om woningen te verwarmen. Partijen kwamen na een eerste haalbaarheidsonderzoek tot de conclusie een aanvraag te doen voor een Rijksbijdrage in het kader van de proeftuinen aardgasvrije wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].


Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.