Lochem verliest mogelijk lokale radiozender Achterhoek FM

Lochem verliest mogelijk lokale radiozender Achterhoek FM

De kans bestaat dat de gemeente Lochem het enige tijd zonder lokale radiozender moet stellen. Het college van B&W heeft een negatief advies aan het Commissariaat voor de Media klaarliggen, waardoor Achterhoek FM niet langer een zendmachtiging zou krijgen. Maandagavond bleek dat de meerderheid van de raad hier vermoedelijk vrede mee heeft.

De gemeente wordt eens per vijf jaar gevraagd een advies geven aan het commissariaat. De communicatie met Achterhoek FM verloopt al een aantal jaren moeizaam, mede door bestuurscrises bij de stichting. Ook slaagt de lokale zender er niet in om duidelijk te maken hoeveel luisteraars worden bereikt. Er is geen sprake van enig luisteronderzoek uit de voorbije jaren.

Nieuwe stichting

Achterhoek FM is onlangs versmolten met Radio Ideaal, dat de gemeente Bronckhorst bedient. Namens het bestuur van de nieuwe Stichting Lokale Media Lochem en Bronckhorst trad voorzitter Lammert Blikman maandag op als inspreker tijdens een digitaal tafelgesprek met raadsleden. Hij begon te zeggen dat, als de raad meegaat met het standpunt van het college, Lochem binnen afzienbare tijd mogelijke de enige gemeente in de Achterhoek is zonder eigen lokale omroep.

Blikman wees op de rol van de omroep voor de plaatselijke democratie, de verstrooiende factor van radio en de informerende rol die een radiozender kan spelen bij calamiteiten, zoals nu de corona-crisis. Ook bracht hij naar voren dat de recente opschaling naar twee gemeenten aansluit bij de wens van de rijksoverheid om meer samen te werken.

Programmaraad

Het college van B&W komt onder meer tot een negatief advies omdat het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) – de vroegere programmaraad – geen afspiegeling is van de bevolking van de gemeente. Dit noemde Blikman een drogreden omdat dit nooit eerder als argument werd aangevoerd. Bovendien gaf hij een voorbeeld van een gemeente waar het PBO uit zeven mensen bestaat. Bij de nieuwe stichting, waarin Achterhoek FM is opgegaan, is dit 15 personen.

Over de gebrekkige communicatie tussen gemeente en omroep zei Blikman dat dit mogelijk iets te maken had met structuur bij Achterhoek FM. Hij verzekerde dat dit bij Radio Ideaal goed geregeld is. Hij veronderstelde dat die structuur gemakkelijk naar Lochem is te kopiëren.

Inspreker Bert Oldenkamp uit Lochem wees de raadsfracties op mogelijke problemen met de ontvangst als Ideaal de zendmachtiging van Achterhoek FM zou mogen overnemen. Met name aan de noordwestelijke rand van de gemeente en in Barchem zou het volgens Oldenkamp lastig kunnen worden. Hij was eerder als technicus betrokken bij Achterhoek FM. Blikman bestreed ontvangstproblemen overigens fel. Verder stelde Oldenkamp dat er genoeg mensen in de gemeente Lochem zijn te vinden om een zelfstandige lokale omroep in de benen te houden.

Breder gesprek

In de discussie tussen raadsleden en burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve kwam vooral naar voren dat het college graag in gesprek wil met meerdere organisaties en personen die actief zijn in het lokale medialandschap. Die is volgens Van ‘t Erve inmiddels veel breder dan alleen een FM-zender. Hij zei te balen dat de corona-crisis zo’n gesprek de afgelopen tijd onmogelijk maakte. En het advies aan het Commissariaat voor de Media moet voor 29 mei worden afgegeven.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.