Noorderhaven kost Zutphen nog eens zes ton, aannemer Marimat loopt weg van verantwoordelijkheid

Noorderhaven kost Zutphen nog eens zes ton, aannemer Marimat loopt weg van verantwoordelijkheid

De Noorderhaven in Zutphen gaat de gemeente nog zo'n 600.000 euro kosten. Dat geld is bedoelt om de haven te herstellen en veilig te maken. Dat is nodig omdat de oorspronkelijke aannemer Marimat fouten heeft gemaakt.

De haven is al van begin af aan een pijnlijk dossier voor de gemeente. Al meerdere keren gingen dingen fout, zelfs nog voordat de haven in gebruik werd genomen. Begin dit jaar bleek dat de construtie die is gemaakt te zwak is, waardoor de zogeheten vingerpieren los kunnen raken.

Instabiele pieren

Een extern onderzoeksbureau, ingeschakeld door de gemeente, heeft onderzoek gedaan naar de contstructies in de Noorderhaven. "De vingerpieren zijn niet in staat de optredende belastingen naar de langssteigers af te voeren", concluderen de onderzoekers.

De loopbruggen zijn wel als deugdelijk bestempeld door het onderzoeksbureau, maar toch zijn er verbeteringen nodig. "De koppelingen van de pontons aan de langssteigers dienen te worden verbeterd. (...) De brug dient te worden geknikt om ook bij hoog water de juiste positie op het ponton te blijven behouden."

Ruzie met Marimat

Wie het herstel, wat volgens de gemeente is ontstaan door het handelen van aannemer Marimat, gaat betalen is nog onduidelijk. De gemeente wil de kosten verhalen op de aannemer, maar die weigert ook maar aan iets mee te werken.

"Daarnaast weigert Marimat verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen"
Gemeente Zutphen

De gemeente schrijft: "In januari 2019 heeft Marimat, na het versturen van de eerste juridische brieven over de rol en verantwoordelijkheid van het bedrijf in het proces, laten weten geen mogelijkheden te zien voor een samenwerking en duurzame relatie. Daarnaast weigert Marimat verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen."

Brieven retour

Marimat maakt het erg bont met de gemeente. Brieven die door het college van burgemeester en wethouders worden gestuurd worden gewoon retour afzender gestuurd of worden niet aangenomen. Een reactie van Marimat blijft uit.

"Daarom is besloten om de problemen zelf op te lossen en richting Marimat juridische stappen te gaan zetten." Dat proces loopt al even. Ondertussen heeft de gemeente de aanbesteding voor de reparatie al in gang gezet. Zeker is dat Marimat die klus niet gaat doen.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.