Opinie: Zutphen kleurt donkerrood

Opinie: Zutphen kleurt donkerrood

Vorige week is er eindelijk binnen de raad het debat gevoerd over de enorme financiële tekorten van de Gemeente Zutphen. De Rekenkamer heeft een jaar na het bekend raken van deze tekorten een rapport hierover gepubliceerd. Iedereen vond het een goed rapport dat de feitelijke situatie prima weergaf.  Jammer dat de bestuurlijke reactie (B&W) afwerend en kleinerend was. Men vond dat de nuance ontbrak en dat het rapport niet volledig was. Zelfreflectie is een eigenschap dat ontbreekt binnen dit college.

Henk Weststrate

Henk Weststrate

Politiek observator

In het debat wilde de coalitie partijen, GroenLinks, VVD, PvdA en de SP, het over de toekomst hebben. Want wat gebeurd is, is verleden tijd. Belangrijk is wat we nu beter gaan doen, op naar de toekomst. Het was hen overkomen, men had erg zijn best gedaan, anderen waren niet in staat de goede informatie te leveren, jammer dat het zo gelopen is, aldus de coalitie.

De SP vond dat dit de gevolgen van Rutte 2 waren maar dat er nu een goed college was dat schoon schip gaat maken. Gaat u maar rustig slapen, het komt goed. GroenLinks had het over de collectieve verantwoordelijkheid en men vond het jammer dat het debat niet toekomst gericht was. De PvdA probeerde keer op keer te benadrukken dat de intenties goed waren maar de omstandigheden verantwoordelijk waren.

De kroon spande de VVD. In een onsamenhangend betoog negeerde zij elke verantwoordelijkheid en ging niet in op vragen of opmerkingen. Net als het college ontbrak ook bij de coalitie elk spoor van zelfreflectie. Tijdens het debat kwam pijnlijk naar buiten dat het vorige college van GroenLinks, VVD, PvdA, CDA/CU en Burgerbelang het laatste jaar niet meer functioneerde. Er was geen collegiaal bestuur meer. Het was ieder voor zich en God voor ons allen.

Dit werd al duidelijk door de open brief van de oud wethouders van CDA/CU en Burgerbelang maar ook door de opstelling van de oud GroenLinks wethouder. Ondanks dat zij al 8 jaar wethouder was geweest en een deel van het sociaal domein in haar portefeuille had, wilde ze niet geïnterviewd worden door de rekenkamer. Ze gaf als reden op dat ze geen zicht meer had op de dossiers, agenda's. mails etc. Ze wilde wel schriftelijk reageren. Dat heeft ze gedaan.

Onbegrijpelijk is dat haar zicht schriftelijk ineens een stuk beter is geworden of zijn de vragen mede door derden beantwoord? De oppositie partijen waren duidelijk. Het vorige college van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA/CU en Burgerbelang heeft de raad niet, te laat en onvolledig geïnformeerd. Een politieke doodzonde en funest voor het functioneren van de democratie.

Tijdens het debat nam geen enkel coalitie partij de politieke verantwoordelijkheid voor de daden van het vorige college. De VVD, die de wethouder financiën in het vorige college leverde, zweeg in alle toonaarden. GroenLinks had het over voorgekookte acties van de oppositie en de PvdA over het ontbreken van opzet. Maar de VVD, GroenLinks, de PvdA, Burgerbelang en CDA/CU en de Burgermeester wisten dat het college niet meer functioneerden, men wist dat de VVD wethouder geen zicht meer had op de financiën, men wist dat de GroenLinks en PvdA wethouders de greep op het sociaal domein volledig kwijt waren, 

men wist dat de tekorten steeds groter werden. De VVD, GroenLinks, de PvdA, Burgerbelang en CDA/CU vonden het belangrijker dat dit college de rit bleef uitzitten. Het pluche was belangrijker dan de inwoners van de gemeente Zutphen.

Het college moest blijven. De rekening is voor de burgers

 

Je hebt zojuist een opiniestuk gelezen. Het artikel is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Of meer weten? Klik dan hier
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.