Opinie: Het geheugen van de kiezer

Opinie: Het geheugen van de kiezer

De financiele situatie van de Gemeente Zutphen blijft een groot zorgpunt. De accountant van de Gemeente geeft aan dat er veel beter op de centen moet worden gelet. De enorme tekorten, 16 miljoen, van het vorige college lijken niet veel effect te hebben gehad op de werkwijze binnen de gemeente. De accountant constateert dat men nog steeds geen zicht heeft op de uitgaven. Er is gebrek aan daadkracht, slagvaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Henk Weststrate

Henk Weststrate

Politiek observator

Het ontbreekt aan sturing en leiderschap. Een verontrustende boodschap en constatering. De verantwoordelijk wethouder stelt dat men op de goede weg is en er al 4,3 miljoen bezuinigd is. De raad is zoals zo vaak stil. Wat weet de raad en wat doet zij?

Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden wat zouden de inwoners van Zutphen dan stemmen? Zouden de partijen (GroenLinks, VVD, PvdA en CDA) die de enorme tekorten hebben veroorzaakt dan de rekening  nu wel gepresenteerd krijgen? De geschiedenis leert dat de kiezer een zeer kort en selectief geheugen heeft. Politici en Partijen kunnen zich ontzettend  veel veroorloven. Echt afgerekend wordt men zelden als je het spel maar slim speelt.

"In het verleden hebben enkele grote partijen hun grondslag te grabbel gegooid en daar de prijs voor betaald"
Henk Weststrate

In het verleden hebben enkele grote partijen hun grondslag te grabbel gegooid en daar de prijs voor betaald. PvdA en CDA zijn van grote volkspartijen verworden tot 1 van velen. De les is dat je je PR goed op orde moet hebben en je je niet van je basis moet vervreemden.

Maar nu de partijen die het slim spelen zoals D'66 en GroenLinks. Zij zijn populair bij jonge goed opgeleide mensen en ouderen met een sociaal groen gevoel. De opstelling in de tweede kamer van deze partijen en hun stemgedrag laat iets heel vreemds zien. Vanaf 2012 hebben zij ( ter herinnering het Kunduz akkoord ) samen met  VVD CDA, ChristenUnie en PvdA tot heden onder andere het volgende gerealiseerd: verhoging eigen risico (van 220 tot nu 385)

 • basispakket zorgverzekering verder versoberd
 • verhoging BTW
 • hogere belastingen
 • extra huurverhogingen
 • invoeren verhuurderbelasting
 • versnelde verhoging AOW leeftijd
 • versoepeling ontslagrecht
 • verslechtering sociale uitkeringen
 • afschaffing studiebeurs
 • invoering studie financiering
 • verhoging rente studielening
 • verslechtering pensioen aanspraken
 • verlaging winstbelasting
 • uitbreiding luchthavens
 • verlagen en verkorten van de ww
 • het beste pensioenstelsel ter wereld en de goed gevulde pensioenfondsen ? (de vooruitzichten zijn niet gunstig)

Als je hun ‘prestaties’ afzet tegen hun beeldvorming dan is er een behoorlijke mismatch. Maar hun PR is goed op orde. Men zorgt dat er niet terug gekeken wordt en men spreekt altijd over de toekomst. Want wie naar de toekomst kijkt en spreekt over later kan nu doen en laten wat hij wilt. Hij weet namelijk: de kiezer heeft geen geheugen.

Soms gaat er dan nog wel eens iets mis zoals bij GroenLinks. Zij delen katoenenzakjes uit die je  kunt gebruiken in plaats van plastic zakjes. Leuk bedacht maar katoen is de meest vervuilde teelt en water vretende gewas dat er is. Hennep, bamboe of brandnetel is het alternatief. Hoezo groen?

 

Je hebt zojuist een opiniestuk gelezen. Het artikel is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Of meer weten? Klik dan hier
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.