Opinie: Het bestemmingsplan houdt opnieuw Eerbeek in zijn greep

Opinie: Het bestemmingsplan houdt opnieuw Eerbeek in zijn greep

College gewijzigd, problematiek hetzelfde – wanneer leren we van fouten uit het verleden? 2010 - bestemmingsplan Eerbeek Zuid, onder andere met woningen op het burgersterrein. Het plan is opgesteld met veel inbreng van bewoners. Hoewel belanghebbend, is de industrie is op geen enkele wijze in de planvorming gekend of betrokken. Industrie grijpt in en legt het bestemmingsplan stil.

Diana Bent

Ondernemer

2017 - bestemmingsplan Eerbeek Zuid, onder andere met een logistiek centrum op het burgersterrein. Het plan is opgesteld met inbreng van de industrie. Hoewel belanghebbend, zijn burgers en ondernemers niet in de planvorming gekend of betrokken. Ze laten zich horen en houden het bestemmingsplan in hun greep.

In vrijwel elk stuk dat de gemeente over het bestemmingsplan publiceert wordt aangegeven dat “het een zeer complex probleem is om een balans tussen industrie, centrumgebied en wonen te vinden”.

Het dorp is echter al meer dan 350 jaar in staat om deze balans in goede harmonie met elkaar te vinden. We wonen en werken met elkaar en naast elkaar en vinden elkaar steeds in alle redelijkheid. Waarom is het steeds wanneer de gemeente met een nieuw bestemmingsplan komt zo dat die gezamenlijkheid eruit wordt gehaald en groepen worden uitgesloten: in 2010 de industrie, in 2017 de bewoners?

"De gemeente is hier vanaf de eerste pennenstreken van het huidig plan op geattendeerd"
Diana Bent

Dit leidt toch onherroepelijk tot zorg en weerstand? Dit is in 2010 gebeurd en gebeurt nu opnieuw. Wanneer begrijpt de lokale politiek dat een gezamenlijke toekomst gezamenlijk ontwikkeld moet worden, met inbreng van ALLE belanghebbenden? In deze gezamenlijkheid vindt het dorp al 350 jaar haar oplossing, dit is wat ons betreft ook de weg voor de toekomst.

De gemeente is hier vanaf de eerste pennenstreken van het huidig plan op geattendeerd. De wethouder en de gemeenteraad worden al jaren met zeer grote regelmaat gewezen op de noodzaak dit plan breder te trekken, alle belangen in kaart te brengen en direct belanghebbenden te betrekken. Deze noodzaak werd steeds bevestigd, echter inhoudelijk is hier stelselmatig niets mee gedaan. Met als resultaat een plan waarin de belangen van de verschillende partijen niet voldoende afgewogen zijn, resulterend in zeer veel zienswijzen en grote weerstand onder een breed publiek. Hoe voorspelbaar kan het zijn?

Was dit wel gebeurd, dan hadden we er nu anders voor gestaan. Natuurlijk kent geen enkel plan alleen maar voorstanders, maar ook daar kan je met elkaar uitkomen: maak het bespreekbaar, durf tegen elkaar te zeggen waar het echt gaat wringen en biedt daarvoor reële oplossingen. Ja, dat kost wellicht geld (mensen / bedrijven dienen gecompenseerd te worden voor negatieve consequenties), maar dat zijn kosten die horen bij ontwikkeling en meegenomen dienen te worden in het plan. Door het bespreekbaar te maken doe je recht aan een ieder en schuif je problemen niet voor je uit, maar los je ze op.

Geen verdeel en heers, maar samen nadenken over mogelijkheden en oplossingen. Dat is zoals Eerbeek altijd al werkt en wil blijven werken. Met elkaar, voor elkaar, voor een goede toekomst samen.

Wij hopen dat er aan de vooravond van de verkiezingen partijen zijn die dit begrijpen en oppakken en in deze gezamenlijkheid een plan uitwerken wat werkt, met aandacht voor een ieder.

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via [email protected].
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.