Koninklijke onderscheiding voor drs. C. Beers uit Laren

Koninklijke onderscheiding voor drs. C. Beers uit Laren

Burgemeester de heer W.A.G. Hillenaar van de gemeente Maastricht reikt op vrijdag 7 juni 2024 een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer drs. C. (Kees) Beers uit Laren. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurt tijdens de 45e Nationale Scheikunde Olympiade bij de Universiteit te Maastricht.

De heer Beers heeft zich vele jaren belangeloos ingezet voor verschillende Nationale en Internationale Olympiades. Het gaat hierbij om de Nationale Scheikundeolympiade (NSO) en Internationale Chemieolympiade (IChO), de European Olympiad of Experimental Science (EOES), voorheen European Union Science Olympiad (EUSO). Hij had hij de eindredactie  over de theorie- en praktijkopgaven.

Toetsexpert

In 2017 had hij een belangrijke rol bij de International Junior Science Olympiad (IJSO) in de eindredactie van de Wetenschappelijke Commissie van de 14e IJSO. Een prestigieuze nationale en internationale wedstrijd (op het gebied van biologie, natuurkunde en scheikunde) die in Nederland werd gehouden. Daaraan namen 50 landen deel. Als toetsexpert was hij verantwoordelijk voor de afstemming en eindredactie van de praktische opdrachten en toetsen.

De heer Beers vervulde als onbezoldigd vrijwilliger een onmisbare rol bij de voortgang van de Scheikundeolympiade door zorg te dragen voor de eindredactie, inhoudelijke afstemming en vormgeving van de toetsen. Een olympiade is onmogelijk zonder kwalitatief hoogstaande toetsen.

Het Olympiade-toetsmateriaal functioneert na de afname als oefenmateriaal in het voortgezet onderwijs. Veel scheikundedocenten en -leerlingen maken daar met plezier gebruik van. Zo draagt zijn zorgvuldige werk voor de Olympiade bij aan de kwaliteit van het natuurwetenschappelijke onderwijs. Het uitdagen van getalenteerde leerlingen bevordert dat zij hun kwaliteiten ontdekken en gaan inzetten in een bèta-technische vervolgopleiding.

De heer Beers maakte deel uit van de NSO-opgavengroep en is daarbinnen verantwoordelijk voor de  constructie, samenstelling en eindredactie van de toetsen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de kwaliteit van de toetsen van de NSO vergelijkbaar is met die van de centrale examens.

Kapittel voor de Civiele Orden

Vanwege al zijn activiteiten benoemt Het Kapittel voor de Civiele Orden de heer Beers tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.