COC Twente-Achterhoek verenigt alle kleuren van de regenboog(vlag)

COC Twente-Achterhoek verenigt alle kleuren van de regenboog(vlag)

Lhbt+'ers voelen zich lang niet overal in de regio geaccepteerd. Het COC Twente-Achterhoek zet zich in om deze mensen te ondersteunen en te verbinden. Het COC is groot in Nederland. Want onder de federatieve vereniging COC Nederland vallen meer dan twintig lokale COC-verenigingen, die tezamen ruim 8000 leden tellen. Wij willen hier alles over weten! En daarom spreken we Chris Rougoor van COC Twente-Achterhoek. 

Wat doen jullie precies? 

“COC Twente-Achterhoek maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve samenleving door het bevorderen van de sociale acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en biedt ondersteuning aan lhbt+'ers in de regio Twente en een deel van de Achterhoek. Dit doen we bijvoorbeeld door voorlichtingen op scholen, bedrijven en of organisaties. We houden bijeenkomsten die ervoor zorgen dat het sociale netwerk van lhbt+'ers wordt versterkt maar we mengen ons ook in de politiek om te zorgen dat onze doelgroep serieus genomen wordt als het gaat om wetten, regels en in geval van discriminatie. Zo hebben we bijvoorbeeld al in een aantal plaatsen een zogenaamd regenboog stembusakkoord laten tekenen door verschillende politieke partijen.” 

Is het hard nodig, dat deze regio een eigen COC heeft? 

“Ja, ik denk dat we in alle regio’s nog steeds nodig zijn. Sommige lhbt+’ers lopen bijvoorbeeld aan tegen een beperkt sociaal netwerk, of zijn op zoek naar gelijkgestemden om ervaringen te delen. Daar dient het COC in door de maandelijkse bijeenkomsten die georganiseerd worden. En die zijn lang niet zo zwaar beladen als het nu lijkt, want het gaat vooral om gezelligheid, maar je weet wel dat je je verhaal kwijt kunt mocht dat nodig zijn, want de andere aanwezigen hebben soortgelijke ervaringen. Daarnaast bieden wij ook een luisterend oor, voor degene die het fijn vinden een 1 op 1 gesprek te voeren en ervaringen uit te wisselen.” 

Sommige dorpen in de Achterhoek en Twente staan niet bepaald bekend als lhbt+-tolerant. Wat merken jullie daarvan? 

“Wij horen natuurlijk, net zoals iedereen, negatieve dingen vanuit de media die gebeuren en dat is ontzettend treurig. Wij kunnen faciliteren en een luisterend oor bieden. Eventueel contact zoeken met partijen die betrokken zijn. Als organisatie zetten we ons elke dag in om discriminatie en geweld tegen te gaan. Maar we proberen vooral zichtbaar te zijn voor de mensen die ons nodig hebben. Die zich herkennen in onze verhalen en daardoor weten dat ze niet de enige zijn.”

Veel jonge queers trekken vanuit de regio naar de randstad (bijvoorbeeld Amsterdam). Omdat ze het gevoel hebben dat ze daar meer zichzelf kunnen zijn. Wat vinden jullie daarvan? 

“We snappen dat er in de randstad veel meer zichtbaarheid is dan hier als het gaat om onze regenboog-gemeenschap. Maar om dat hier voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat ook deze mensen blijven. Het is natuurlijk  een vicieuze cirkel waar je in zit. Aan de ene kant wil je zichtbaarheid, maar aan de andere kant heb je nog niet de volledige acceptatie om dat voor elkaar te krijgen. Als je als jonge queer  jezelf bent en je wordt nagekeken of -geroepen omdat je er uit ziet als jezelf, dan wordt de keuze vrij makkelijk om naar een stad te gaan waar een enorme community is, waar je wel jezelf kunt zijn en niet nagekeken wordt. Maar daardoor blijft de zichtbaarheid in onze regio wel beperkt.”

Wat kan een gemeente volgens jullie doen, om toleranter over te komen? 

“Tegenwoordig kun je als gemeente jezelf tot regenbooggemeente benoemen. Dat is natuurlijk een fantastisch initiatief. Maar toch schiet daaraan nog veel tekort. Want elke gemeente kan zichzelf zo noemen, zonder er ook daadwerkelijk wat mee te doen. Een mooi voorbeeld hoe je het ook kan oppakken als gemeente is die van de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre die nu ruim een jaar regenbooggemeente zijn. Voordat ze dat waren hebben ze gezamenlijk een klankbordgroep van bewoners  samengesteld om samen een plan van aanpak op te zetten, maar ook samen uit te voeren. Deze klankbordgroep bestaat nog steeds en komt nog steeds samen om te evalueren  en verder te ontwikkelen. Hier zitten ook een aantal vrijwilligers van ons in.”

En hoe zit dat met scholen? Dat kunnen die doen om te tolerantie te bevorderen? 

“Er zijn scholen die zelf initiatieven nemen met bijvoorbeeld themaweken te houden met lhbt+ als thema. Ook kunnen vrijwilligers van het COC langskomen om voorlichting te geven. Vaak wordt dit door scholen ook gecombineerd. Dus ze leren in de themaweek wat lhbt+ inhoudt en krijgen tijdens die themaweek een voorlichting van onze vrijwilligers. Daarnaast kunnen ze een bredere, diverse voorbeelden  gebruiken in bijvoorbeeld gezinssamenstellingen voor rekensommen of met lezen. Denk aan twee mannen of twee moeders die samen zijn. En natuurlijk op de basisschool  boeken voordragen die diversiteit laten zien.”

Het vlaggen met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad aanleggen: heeft dat volgens jullie veel nut? 

“Niet per se voor de acceptatie, wel voor de mensen die worstelen, onzeker zijn of zich eenzaam voelen. Zie je ergens een regenboogvlag hangen weet je toch; ik ben niet alleen. Het geeft toch een stukje verbondenheid met elkaar, ook al ken je degene die de vlag heeft opgehangen niet. En als gemeente of organisatie zijnde is het toch een symbool van steun aan onze community.” 

Jullie zijn hard op zoek naar vrijwilligers. Gebruik de ruimte in onze krant daarvoor! Doe een oproep. 

“Wij zijn een vereniging met vele facetten. Bestuur, pr, voorlichting, sociale activiteiten. Bij alle onderdelen kunnen we wel hulp gebruiken. Je hoeft er niet veel tijd aan kwijt te zijn, integendeel zelfs. Met een paar uur per maand van jouw tijd  zijn wij al heel blij! Je krijgt de mogelijkheid je ervaring en kennis te delen, maar dit krijg je ook terug van andere vrijwilligers en van de vereniging in de vorm van bijvoorbeeld landelijke federatie-dagen. Maar ook door gezellige, sociale avonden die af en toe georganiseerd worden.”

Kunnen mensen op een andere manier nog wat betekenen voor jullie of de gemeenschap?

“Wij als vereniging ondersteunen graag goede initiatieven. Mocht je ideeën hebben om bijvoorbeeld  een meeting in onze regio op te zetten, laat het ons dan vooral weten. Wij maken graag verbindingen, met elkaar maar ook met anderen. Daarom kijken we graag met je mee hoe we kunnen helpen! Meer informatie vind je op www.coctwenteachterhoek.nl of mail naar [email protected].”

In juni wordt in Zutphen een pride-walk georganiseerd om steun te bieden aan de LHBTI+-gemeenteschap. Ook krijgen Lochem, Vorden en Zutphen een regenboogzebrapad. 

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.