Pure Energie doet haalbaarheidsonderzoek naar windmolens in Exel

Pure Energie doet haalbaarheidsonderzoek naar windmolens in Exel

Pure Energie gaat een haalbaarheidsonderzoek doen naar windmolens in Exel. Het gaat om het gebied tussen Papenslagweg en Bolksbeek, tegen de gemeentegrens met Hof van Twente. Het bedrijf informeert inwoners over het onderzoek. De gemeente Lochem is geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek.

Wat is het standpunt van de gemeente wat betreft grote windmolens?

Het college en de gemeenteraad van Lochem begrijpen dat grote windmolens nodig zijn om in de toekomst klimaatneutraal te zijn. Zolang er onduidelijkheid is over de gezondheids-effecten, zijn college en gemeenteraad echter geen voorstander van grote windmolens in onze eigen gemeente. Dit standpunt heeft het college bij Pure Energie benadrukt.

Nieuwe milieunormen grote windmolen

De gemeente wil de nieuwe milieunormen van het Rijk voor windmolens afwachten. Dit zijn normen over bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. Het Rijk doet op dit moment onderzoek naar deze milieunormen. De Raad van State vond het nodig dat de milieunormen bij nieuwe windparken preciezer onderbouwd worden. Omdat er steeds meer en grotere windmolens komen en het niet precies duidelijk is wat deze voor effect hebben op de omgeving. Vermoedelijk maakt het Rijk in het najaar de nieuwe milieunormen bekend. De gemeente Lochem neemt de milieunormen mee in het eigen, lokale beleid..

Kan de gemeente ‘nee’ zeggen tegen grote windmolens?

De gemeente gaat in principe niet over de bouw van grote windmolens. Daar gaat de provincie over. De provincie is het bevoegd gezag voor windparken groter van 5 megawatt. Dat betekent dat de vergunningsaanvraag via de provincie gaat. Daarmee is de provincie degene die al dan geen toestemming geeft voor de bouw van grote windmolens.

Het is echter gebruikelijk dat de provincie de gemeente vraagt om de behandeling van de vergunning over te nemen. Want een gemeente staat dichter bij de inwoners. Een gemeente kan dit verzoek weigeren. De gemeente Lochem zal zolang er geen beleid is, de vergunning niet willen behandelen. De huidige plannen van Pure Energie, Lochem Energie en Walow BV gaan om ongeveer 15MW. Er is door de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk bij de provincie aangegeven dat Lochem de landelijke milieunormen wil afwachten.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.