Geen windmolens bij Eefde, gemeente is niet blij

Geen windmolens bij Eefde, gemeente is niet blij

De Raad van State heeft een streep gezet door de bouw van drie windmolens. Deze waren gepland ter hoogte van de Mars in Zutphen en Eefde West.

De gemeente Zutphen is daar niet blij mee. "Deze windmolens zouden een aanzienlijke bijdrage leveren aan onze klimaatdoelstellingen, een opgave waar we in heel Nederland en in Zutphen keihard aan moeten werken. Daarom zijn we teleurgesteld over het besluit." Ze zeggen dat ze de tijd nemen om de uitspraak goed te lezen en te onderzoeken welke stappen nu nodig zijn.

Er was al lange tijd protest tegen deze windmolens. Burgers hingen spandoeken en posters op om de bouw van de grote bouwwerken tegen te houden. Ze waren vooral bang voor het geluid, slagschaduw en hun gezondheid. In de lokale politiek was er ook kritiek. Het Zutphense burgerbelang in 2019: "Wij zien weinig in de Zutphense windturbineplannen op de grens met Eefde. Omwonenden worden onevenredig zwaar getroffen terwijl de voordelen van drie windmolens nihil zijn en de risico's zeer groot. Wij zijn voor een effectief en doordacht duurzaamheidsbeleid."

Energiebesparing

Ook de Stadspartij zag het niet zitten. "Het kost meer dan dat het oplevert. Wij staan achter de doelstelling van de RES maar zonder draagvlak onder onze inwoners lukt het niet." Wat de Partij voor de Dieren betreft zal er in eerste instantie veel meer ingezet moeten worden op energiebesparing: “Voor ruwweg elke MW elektriciteit die we minder verbruiken, hoeven we één windmolen minder te plaatsen. Dat is natuurlijk het ultieme middel ter voorkoming van vogelaanvaringen, maar ook van horizonvervuiling, voor hen die daar gevoelig voor zijn.”

Verslaggever Harm Seubring vraagt op straat wat mensen van windmolens vinden...

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.