Mathijs ten Broeke: 'We informeren jongeren over 3-MMC'

Mathijs ten Broeke: 'We informeren jongeren over 3-MMC'

Wethouder Mathijs ten Broeke zegt dat de gemeente Zutphen bezig is met het waarschuwen van jongeren, voor 3-MMC. Deze legale designer-drug is flink in opmars in de regio met alle gevolgen van dien. Het is namelijk zeer verslavend.

Van buitenaf lijkt het alsof de gemeente geen aandacht besteed aan het gevaar. "We besteden hier wel degelijk aandacht aan. Alleen het is lastig, want we kunnen alleen iets doen in de preventieve sfeer", legt hij uit. Wat ze doen? "Zo is er bijvoorbeeld onlangs via scholen voor voortgezet onderwijs informatie naar ouders gestuurd over 3-MMC, om hen alert te maken op het bestaan van dit middel."

Hij legt uit dat het accent op preventie en signalering ligt. "We informeren hun waar ze terecht kunnen met vragen of voor hulp. We zorgen dat er lokaal rond dit middel een goede samenwerking is tussen bijvoorbeeld jeugdhulp, verslavingszorg, politie, Halt en de jongeren-straatcoach, zodat we het zo vroeg mogelijk signaleren en hulpverlening kunnen aanbieden."

Wethouder Mathijs ten Broeke over drugsbeleid en gebruik. Lees onder de video...

Ouderavond

Verder is er eind januari, in samenwerking met Tactus, een online ouderavond over alcohol en drugs georganiseerd. Ten Broeke: "Dit soort bijeenkomsten dragen bij aan meer kennis over middelengebruik, en meer kennis over de rol van ouders als het gaat om alcohol en drugs." 

Zo schrikbarend makkelijk is de drug te verkrijgen...

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.