Opinie: Het einde van de Zutphense raad?

Opinie: Het einde van de Zutphense raad?

De eerste raadsvergadering van 2020. Natuurlijk was het er weer even inkomen, maar de toon werd gezet. Het begon met drie insprekers; de eerste voelde zich onheus behandeld, de tweede hield een goed verhaal over het recht op schone lucht en de gevolgen van houtstook en de derde hield een onbegrijpelijk betoog. En dan moest de raadsvergadering nog beginnen.

Henk Weststrate

Henk Weststrate

Politiek observator

Het belangrijkste punt was de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's) en het gebrek daaraan. Door de financiële malaise bij de gemeente Zutphen heeft B en W de vacatures niet ingevuld. Dit zonder de raad hierover te informeren. Vorig jaar is de begroting vastgesteld, met de inzet van boa's en het takenpakket voor hen. Door het niet invullen van de ontstane vacatures komt er van de afgesproken inzet en acties weinig terecht.

Er ontstond een discussie die, terugkijkend, verbijsterend was. De VVD vond dat de raad niet op de stoel van B en W moest gaan zitten, omdat B en W de afwegingen maakt. Punt; niet zeuren en over tot de orde van de dag. De VVD, de partij van orde en gezag, die moord en brand schreeuwt bij elke mogelijke overtreding en steeds hogere straffen eist - behalve natuurlijk als een VVD'er het zelf niet zo nauw neemt met de integriteit en de wachtgelden - is als een blad aan een boom omgedraaid. Meer toezicht? Nee hoor, is niet nodig. De afgesproken taken en inzet? Ach, waar hebben we het over?

"Even bont maakte een GroenLinks-raadslid het"
Henk Weststrate

Maar dan de SP: Die vond de motie tot de invulling van de boa-vacatures totaal overbodig en verkeerd geadresseerd. Het is de schuld van Den Haag: dat bezuinigt op de politie-inzet, dus daar moeten de indieners van de motie zijn. Dit werd zeer serieus naar voren gebracht. Verbijsterend, want eigenlijk zegt de SP: Gemeentepolitiek heeft geen zin, omdat Den Haag bepaalt; dus gemeentepolitiek, wat doet die ertoe. Nu kan je de SP dus vragen: Waarom maak je je druk over bijvoorbeeld het sociaal domein, de sociale woningbouw, de cultuur, terwijl Den Haag bepaalt? De raad dan maar opheffen? Dat gaat de SP natuurlijk te ver, want dat gaat ten koste van de afdrachten aan de partijkas.

Even bont maakte een GroenLinks-raadslid het, door de burgemeester erop te wijzen dat deze motie niet uitgevoerd hoeft te worden. Daarmee zegt GroenLinks dat je je er niets van aan hoeft te trekken als de gemeenteraad iets vindt. Dit is een duidelijk teken van de arrogantie van de macht.  Het democratische gehalte van de collegepartijen zakt naar een bedenkelijk niveau.

 Tot slot kwam er nog een typische VVD-reactie van de wethouder op het door de rijksoverheid voorgestelde schoneluchtakkoord, waarmee de rijksoverheid samen met andere overheden de fijnstofuitstoot in 2030 met vijftig procent wil verminderen. 36 Gemeentes en negen provincies zijn al akkoord gegaan. Fijnstof wordt o.a. door houtstook veroorzaakt en het gevolg is dat duizenden mensen daaraan eerder doodgaan. Het college, bij monde van de VVD-wethouder: We gaan eerst kijken wat de kosten zijn. Conclusie: schone lucht voor de inwoners van Zutphen is een kostenpost en geen recht.

 

Je hebt zojuist een opiniestuk gelezen. Het artikel is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Of meer weten? Klik dan hier
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.