Gedragscode


1) LokaalGelderland werkt altijd met hoor en wederhoor indien dit journalistiek noodzakelijk is. Tenzij het om een actueel ontwikkelend nieuwsfeit gaat, dan kan er berichtgeving plaatsvinden zonder alle partijen te horen. Dit omdat het streven van LokaalGelderland is om snel te publiceren.

2) LokaalGelderland geeft mensen met weinig ervaring met media de ruimte en tijd om hun reactie goed te formuleren. Dit om hun tegen zichzelf in bescherming te nemen. Bij personen bij wie publiciteit onderdeel van hun functie is, zoals bestuurders, politici, voorlichters en dergelijke, verwacht LokaalGelderland dat zij direct goed zullen reageren. Ook ‘geen commentaar’ of zwijgen kan als relevant worden gezien.

3) Bij het maken van video’s werkt LokaalGelderland met ‘open microfoon’- en ‘draaiende camera’-beleid. Personen kunnen altijd later nog aangeven dat zij op een andere manier toelichting willen geven. LokaalGelderland zal dan kijken of hier ruimte voor is.

4) Bij nieuwsgaring probeert LokaalGelderland altijd één, of meerdere, betrouwbare bronnen te horen. Wanneer bronnen anoniem willen blijven neemt de nieuwsmanager het besluit of daar aan meegewerkt wordt. In principe betaalt LokaalGelderland nooit voor informatie. Alleen bij zeer hoge uitzondering wanneer de informatie van groot belang is.

5) LokaalGelderland is journalistiek onafhankelijk. De redactie handelt niet vanuit belangen van individuen, politieke partijen of commerciële partijen.

6) LokaalGelderland is terughoudend met informatie die een burger onnodig kan schenden. Wanneer publiciteit bij een functie van iemand hoort gaat LokaalGelderland er vanuit dat hij/zij er goed mee kan omgaan. Als het om criminelen of verdachten gaat publiceert LokaalGelderland alleen foto’s die onherkenbaar gemaakt zijn (door bijvoorbeeld een balkje) en kort de achternaam af naar de eerste letter. Indien de volledige naam reeds bekend is in de media zal LokaalGelderland deze ook gebruiken.

7) Bij zelfdoding bericht LokaalGelderland hier niet over. Met uitzondering wanneer het invloed heeft op de samenleving.

8) LokaalGelderland spreekt lezers en kijkers aan met ‘je’. Dit omdat de doelgroep van LokaalGelderland als jong gezien wordt. Daarnaast gaan de journalisten met respect om met de lezers en kijkers.

9) LokaalGelderland aanvaart rectificaties. Wanneer iets onjuist verspreidt is wordt dit recht gezet. Dit door een vervolgbericht te publiceren.

© LokaalGelderland