Joop Hekkelman.
© LGLD

Stank

Let op: de onderstaande tekst is een column, geen (nieuws)artikel.

Enkele dagen geleden manifesteerden inwoners van Eefde zich in de media met angstaanjagende geluiden over het industriegebied De Mars. Eén van hen, een arts, heeft onderzoek gedaan in de eigen omgeving. Zij kwam tot de conclusie dat in de 40 bevraagde gezinnen twintig keer een vorm van kanker voorkwam. Verontrustend nieuws, waarvan je graag wilt weten of er een aanwijsbare oorzaak is.

Al een tijdlang, minstens enkele maanden, hangt er een verschrikkelijke stank boven Zutphen en wijde omgeving. Een bedrijf dat slib verwerkt stoot een rioollucht uit waarmee het woongenot danig wordt verpest. Over de inhoud van die lucht is niets bekend. 

"Zij willen een doorlichting van alle bedrijven op De Mars"

De angst dat de slibverwerker en ook andere bedrijven op het industrieterrein de leefomgeving belasten met ziekteveroorzakers neemt toe. De initiatiefnemers uit Eefde vragen om meer onderzoek. Zij willen een doorlichting van alle bedrijven op De Mars. Zelf hebben zij ideeën voor een lokaal gezondheidsonderzoek. Opmerkelijk is dat de GGD in een reactie laat weten dat zij een eigen onderzoek op het programma heeft staan, maar het effect van de voorgestelde methode vanuit de bevolking betwijfelen zij publiekelijk.

Alsof het gaat om een wedloop om gelijk hebben. Voer geen overbodige discussies zou ik denken. Dat trio klokkenluiders uit Eefde is beslist geen stelletje koekebakkers dat zo maar wat roept. Betrek hen erbij en zorg voor draagvlak om de juiste cijfers boven tafel te halen. 

De gemeente Zutphen roept al enkele jaren dat zij schone industrie naar de stad wil halen. Dan wil je in elk geval weten wat de huidige stand van zaken is.  Van het bestuur mag dan ook een regierol worden verlangd in deze kwestie. Een gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de burgers als het gaat om zaken van welzijn en gezondheid die de persoonlijke invloedsfeer overstijgen. Eefde hoort bij de aangrenzende gemeente Lochem. Hier is sprake van een probleem dat niet ophoudt bij de gemeentegrens. De vraag is nu of het in de burelen aldaar inmiddels al onrustig wordt. 

Mocht er sprake zijn van niet te voorkomen gifuitstoot dan horen dergelijke  bedrijven nergens thuis. Echter, er is wat aan stankoverlast te doen. Neem de  veehouderij. Daar is met luchtwassers de uitstoot van kwalijke bijeffecten van stank en fijnstof enorm teruggedrongen. Toegegeven dat kostte enkele jaren met kinderziektes, maar uiteindelijk met resultaat. Dat moet de industrie ook kunnen, je moet er wel in willen investeren?

Joop Hekkelman

Joop Hekkelman is schrijver en kenner van de Achterhoek. Elke vrijdagochtend lees je een column over wat hij meegemaakt heeft of wat hem opvalt.

Meer lezen van Joop Hekkelman?


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.

Op deze publicatie rust copyright.