Lochemse burgemeester steunt boze boeren in nieuwjaarstoespraak

Lochemse burgemeester steunt boze boeren in nieuwjaarstoespraak

“Samen staan we sterk.” Dat waren maandagavond de sleutelwoorden in de nieuwjaarsrede van burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. En dat is volgens hem nodig ook. “De nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren zorgen ervoor dat we nu al jaren achtereen moeten bezuinigen. Het Kabinet houdt 17 á 18 miljard over en bij ons is het schrapen, piepen en knarsen”, zo zei hij.

Samen sterk slaat dan ook niet alleen op Lochem maar op alle gemeenten. Van ‘t Erve zei nog net niet dat het Malieveld binnenkort volstroomt met gemeentebestuurders maar hij legde wel de link met de boeren. Daarvan stonden er onlangs veel uit de gemeente daadwerkelijk in Den Haag. “Deze gemeente heeft een agrarisch verleden en hopelijk ook een agrarische toekomst. Af en toe met de vuist op tafel slaan helpt, als je elkaar daarna maar weer vindt in het gesprek.”

Advertentie

De taken in het sociaal domein die de gemeente er sinds enkele jaren bij heeft, leggen een grote verantwoordelijkheid op bestuur en organisatie, zo hield Van ‘t Erve zijn gehoor in de volle hal van het gemeentehuis voor. “Het gaat om de zorg voor onder meer onze ouderen en kinderen. Dat moet je heel erg goed organiseren.”

Hack

Samen sterk geldt wat hem betreft ook voor de interne organisatie. “Dat komt tot uitdrukking als je slachtoffer wordt van en hack. Dan worden hemel en aarde bewogen om de schade te beperken en te herstellen”, zo verwees hij naar een inbraak in het computernetwerk van de gemeente die inmiddels landelijk als afschrikwekkend voorbeeld geldt, al valt Lochem zelf niet veel te verwijten.De conclusie was positief: “We hebben samen al heel veel meegemaakt en we kunnen ook de toekomst aan. We kennen elkaar, daar zijn we qua schaal net klein genoeg voor.”

Vooruitblikkend lichte de burgemeester vooral de viering van ’75 jaar bevrijding’ eruit. Daar wordt in alle kernen het nodige aan gedaan. De dreigende nieuwe crisis in het Midden-Oosten laat volgens hem nog maar eens zien dat je de verhalen van toen telkens weer moet doorgeven aan de volgende generaties.”

Herbenoeming

Voor Sebastiaan van ‘t Erve was het maandag een bijzondere dag. Hij vervoegde zich in het Provinciehuis in Arnhem bij commissaris van de koning John Berends om de eed af te leggen voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. De plechtigheid werd tijdens de nieuwjaarsreceptie via een video getoond aan de aanwezigen. Raadslid Marja Eggink feliciteerde Van ‘t Erve namens de raad en sprak de wens uit dat hij alle doelen die hij zich heeft gesteld zal bereiken.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.