SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Onderzoek: Leidingbreuk Berkel 2018 veroorzaakt door meer factoren

  •  Conclusies zijn getrokken
  •   29 november 2019 - 13:51
  •  

LOCHEM - De leidingbreuk vlakbij Lochem in november vorig jaar is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO dat onderzoek deed naar de leidingbreuk. 

Volgens het rapport is de breuk ontstaan doordat de verbinding tussen twee buizen niet optimaal was aangelegd en dit in de loop van de tijd is verzwakt door een te hoge druk, hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de leiding. Betrokken partijen Waterschap Rijn en IJssel, zuivelproducent FrieslandCampina en aannemersbedrijf Pannekoek GWW willen herhaling te allen tijde voorkomen en hebben daarom direct maatregelen genomen. Ook zijn de waterinsecten- en vissoorten in de Berkel hersteld, zo blijkt uit monitoring van het waterschap.

Advertentie

De zuurstofgraad van het water in de Berkel is sinds december 2018 goed en wordt continu gemonitord door het waterschap. De visstand en de waterinsecten (macrofauna) in de Berkel hebben zich eveneens hersteld. Dit is belangrijk vanwege de ecologische functie van de Berkel: afgelopen jaren heeft het waterschap de rivier heringericht om de natuur en het waterleven te verrijken. Door de breuk stroomde er eiwitrijk restwater in de rivier. Dit zorgde voor zuurstofgebrek in het water, waardoor duizenden vissen in nood kwamen en verplaatst moesten worden. Hiervoor heeft het waterschap dankbaar hulp gekregen van de lokale visverenigingen.

Adequaat gehandeld

Naast de technische oorzaak is ook het functioneren van de calamiteitenorganisatie van het waterschap door Witteveen+Bos geëvalueerd. In hun rapport concluderen zij dat het waterschap effectief, gestructureerd en adequaat heeft gehandeld na de leidingbreuk. Het waterschap heeft toen de leidingbreuk ontdekt werd, het getroffen deel van de Berkel zo snel mogelijk ingedamd en het restwater omgeleid naar het nabijgelegen slibdepot van Rijkswaterstaat. De breuk is opgegraven en hersteld. In de Berkel zijn onder andere zuurstofmatten geplaatst, vissen overgeplaatst en dode vis geruimd. Na afloop is de bodemlaag en het water van het getroffen deel van de Berkel ook afgevoerd naar het slibdepot en schoongemaakt. Dit vond plaats van 4 november (ontstaan leiding) tot en met 5 december 2018 (herstel doorstroming Berkel).


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.