SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Einde politieke crisis Brummen lijkt in zicht: de informatie is afgerond

  •  Nieuw college geadviseerd
  •   24 september 2019 - 12:51
  • Laatste update: 24 september 2019 - 16:20
  •  

BRUMMEN - De informatieronde over de ontstane situatie binnen de huidige coalitie in de gemeente Brummen is afgerond. De door de VVD ingeschakelde informateurs Anja Prins en Mike Waltmans hebben dinsdag hun advies uitgebracht. Zij adviseren een college dat op een zeer brede steun van de gemeenteraad kan rekenen. Het gaat daarbij om VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66. De informateurs adviseren deze partijen om samen 3 fte (formatieplaatsen) aan wethoudersposten in te vullen. Dat kunnen ook meerdere deeltijdposten zijn. 

Aanleiding vormde het vertrek van wethouder Wartena (Lokaal Belang) in juni. De VVD heeft als grootste fractie het initiatief genomen voor een informatieronde. Een eerste poging om het eens te worden over uitbreiding van de coalitie met één van de andere partijen uit de Brummense raad slaagde niet. De beide informateurs hebben nieuwe gesprekken gevoerd met alle partijen. Daaruit bleek een breed draagvlak voor het bestaande coalitieakkoord en het daarop gebaseerde bestuursprogramma. Wat partijen vooral willen is een verbeterde samenwerking, meer onderling vertrouwen en een verbeterde bestuurssfeer.

"Deze coalitie is een sterk bestuur"
Anja Prins

Het advies is een college te vormen dat qua personele samenstelling kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad. Informateur Anja Prins hierover: “Alle partijen gehoord hebbende, menen wij dat we de steun voor zo’n college kunnen vinden bij een coalitie die bestaat uit VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66. Deze coalitie is een sterk bestuur. Dat kan ook de samenwerking met bijvoorbeeld provincie en landelijke politiek bevorderen. Een nieuw bestuur gericht op verandering, passend bij de mening van de raad. Wij adviseren een stabiel college waarin de raad 3 fte wethouders benoemt, verdeeld over alle of een deel van de coalitiepartijen.” Het is aan de brede coalitie om het gezamenlijk eens te worden over de kandidaten hiervoor. Het advies van de informateurs voor maximaal 3 fte wethoudersposten is ook gebaseerd op de huidige financiële situatie van de gemeente Brummen. 

Advertentie

Verandering van besturen

In de gesprekken bleek duidelijk dat de partijen een verandering van besturen wensen. De raad wil in belangrijke dossiers eerder betrokken zijn. Ook is gesproken over een andere werkwijze van de raad zelf. Er is een cultuuromslag nodig voor meer verbinding en samenwerking op basis van vertrouwen. Het moet positief ‘voelen’ om namens de Brummense inwoners deel uit te maken van de gemeenteraad. Het advies wordt donderdag toegelicht aan alle partijen.

UPDATE 16.20 UUR: 
D66 Brummen-Eerbeek reageert met instemming op het advies van de informateurs. Gemeenteraadslid Rolf Schinkel: “De gemeente Brummen staat voor een aantal grote opgaven: de komende jaren zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van onze gemeente. Onder andere op het gebied van een sterk bestuur, financiën en het Sociaal Domein. Dat is een uitdaging, onder andere door de veelheid aan taken die er vanuit het Rijk worden neergelegd bij de gemeente. De gesprekken die in de afgelopen weken gevoerd zijn, hebben ons overtuigd dat we met de VVD, PvdA, CDA, en GroenLinks goede en constructieve afspraken kunnen maken, waarbij er voor alle partijen genoeg ruimte zal zijn om ook het eigen gezicht te laten zien. We kijken uit naar de onderhandelingen en hopen dat er snel een nieuw coalitieakkoord zal liggen om voortvarend mee aan de slag te gaan. D66 is er klaar voor, we hebben er zin in!”


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.