Brummen is nog hard op zoek naar een nieuwe coalitiepartij

BRUMMEN - Na het aftreden van wethouder Wartena (Lokaal Belang) hebben de overige coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) afgelopen zomer gezamenlijk gesprekken gevoerd om een vierde partij toe te laten treden tot het college. Deze gesprekken hebben niet geleid tot resultaat.

Toch zal er een nieuwe partij in het college moeten komen. Daarom zal er een nieuwe informatieronde opgezet worden, samen met alle partijen. Deze moet zorgen voor een nieuwe coalitie die brede steun van de gemeenteraad draagt. Het huidige college, bestaande uit drie wethouders en dat gesteund wordt door een meerderheid van de gemeen- teraad blijft in functie.

Er wordt een informateur betrokken bij het hele gebeuren. Deze was ook betrokken bij de vorming van het huidige college. Zij zal het hele proces leiden. 


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.