Kunnen de bibliotheken in Bronckhorst blijven bestaan?

  •  Toekomst is onzeker
  •   21 augustus 2018 - 11:36
  •  Verscheen eerder bij

VORDEN - Bronckhorst gaat op 12 en 13 september met inwoners van de gemeente in gesprek over de toekomstige invulling van de bibliotheek in Hengelo, Vorden en Zelhem. De bieb in Zelhem bleek eerder een heet hangijzer, aangezien Bronckhorst de voorziening mogelijk wil inruilen voor seniorenwoningen op de plek van de oude dorpsboerderij.

"De bibliotheek is een belangrijke voorziening, maar verandert. De bibliotheek doet steeds meer dan boeken uitlenen", stelt de gemeente. "Zij houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met onderwerpen als de aanpak van laaggeletterdheid, het bestrijden van taalachterstand en het bevorderen van lezen en de zelfredzaamheid van inwoners. In de toekomst zullen die taken toenemen, doordat we een grotere vraag hiernaar verwachten."

De gemeente trok begin van het jaar 200.000 euro uit voor de bibliotheekvoorzieningen en wil nu samen met de bibliotheek West Achterhoek en inwoners onderzoeken waar behoefte aan is en wat er speelt in de dorpen. ‘’Daarna bekijken we samen waar en hoe zo’n voorziening het beste gehuisvest kan worden in Hengelo, Vorden en Zelhem. De uiteindelijke invulling van de bibliotheek van de toekomst kan verschillen omdat de voorzieningen waar inwoners behoefte aan hebben per dorp anders kunnen zijn.’’

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de website van de gemeente.


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.