SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Brummen heeft coalitieakkoord, vier partijen doen mee

BRUMMEN - De vier partijen die de afgelopen weken met elkaar in bespreking waren om samen een coalitie te vormen, hebben een coalitieakkoord bereikt. VVD, Lokaal Belang, PvdA en CDA hebben dit akkoord woensdag ondertekend. Het motto van het akkoord luidt: ‘De kracht van Brummen, een duurzaam perspectief’. Tijdens een bijzondere bijeenkomst buiten bij het gemeentehuis, hebben de vier partijen hun handtekening onder het akkoord gezet. Het coalitieakkoord wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad en is ook te lezen op de website van de gemeente.

De partijen geven in het akkoord aan dat ze streven naar een financieel gezonde gemeente met een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Een gemeente met een goede infrastructuur en waar zichtbaar energie wordt gestopt in verduurzaming. 

Het coalitieakkoord wordt door de vier partijen aangeboden aan de gemeenteraad en het komt naar verwachting ter kennisname op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 31 mei aanstaande. Het akkoord is echt een akkoord op hoofdlijnen en laat daarmee veel ruimte aan de raad en het college om tot een nadere uitwerking te komen in een door de raad vast te stellen bestuursakkoord.

Vier wethouders 

Na de ondertekening van het coalitieakkoord hebben de vier partijen ook aangegeven welke wethouderskandidaten bij de raad voor benoeming worden voorgedragen. Dit zijn: Peter-Paul Steinweg (VVD), Margriet Wartena (Lokaal Belang), Eef van Ooijen (PvdA), Jolanda Pierik – van der Snel (CDA).

De benoeming van de wethouders vindt naar verwachting plaats in de raadsvergadering van 31 mei 2018. 


Reageren? Mail de redactie via reageren@lgld.nl.
Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.