Nu het bestemmingsplan vastgesteld is kan Brummen blijven samenwerken met papierfabrieken

Nu het bestemmingsplan vastgesteld is kan Brummen blijven samenwerken met papierfabrieken

Met de vaststelling van het bestemmingsplan op 15 maart is er volgens de gemeente weer perspectief voor allerlei ontwikkelingen in het dorp Eerbeek. Bij de totstandkoming van dit plan is er ook een intensief samenwerkingstraject geweest tussen de gemeente, provincie en de papierindustrie.

Omdat in de komende jaren een groot aantal onderdelen verder uitgewerkt gaan worden, hebben gemeente en papierindustrie met elkaar afgesproken de opgebouwde samenwerking ook in de komende jaren voort te zetten. Dit vanuit het besef dat verschillende opgaven die nu voortvloeien uit het bestemmingsplan en het programma Ruimte voor Eerbeek, óók de belangen van de papierindustrie raken. Om de samenwerking te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers van Mayr Melnhof, DS Smith en de gemeente Brummen vandaag een samenwerkingsovereenkomst. 

Het bestemmingsplan voor Eerbeek regelt een nieuwe balans in het dorp tussen de papierindustrie, het centrumgebied en de woongebieden. Het plan geeft het startsein voor de uitwerking en uitvoering van bouw- en ontwikkelplannen die al geruime tijd op plank liggen. Ontwikkelingen waaraan zowel de gemeente als de papierindustrie waarde hechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan invulling van de vrijkomende schoollocaties, de herstructurering van de Eerbeekse Enk, de invulling van het Kerstenterrein, de ontwikkeling van een logistiek centrum op het Burgersterrein en een impuls voor het zichtbaar maken van de Eerbeekse Beek. 

Bestaande samenwerking

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en papierindustrie bekrachtigt de samenwerking die in de afgelopen periode is ontstaan. Vier partijen hebben vandaag hun handtekening onder deze overeenkomst gezet, namelijk de gemeente Brummen (in de persoon van burgemeester Van Hedel), Mayr Melnhof Eerbeek BV (directeur M.H. Schrameyer), DS Smith Paper De Hoop Mill BV (directeur R.A.D. Gerritsen) en DS Smith Packaging (directeur J.S. Bonnemaijers). In de overeenkomst zijn de onderwerpen benoemd waarover is afgesproken dat in de komende periode verder samengewerkt gaat worden om te komen tot concrete afspraken of uitwerkingsplannen. 

Brede participatie

Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst betekent niet dat de papierindustrie daarmee een bevoorrechte positie inneemt ten opzichte van andere partijen of inwoners. De tien samenhangende en uitdagende gebiedsopgaven in het programma Ruimte voor Eerbeek kennen ieder hun eigen ontwikkeling, planning en participatietraject, waarbij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden actief worden betrokken. Met de nu afgesloten samenwerkingsovereenkomst zorgen gemeente en papierindustrie er voor dat de opgebouwde samenwerkingsrelatie behouden blijft en dat er duidelijkheid is over de onderwerpen die belangrijk worden gevonden. 

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.