Nieuwe beheerder wijkcentrum Waterkracht gaat restaurant opzetten

Nieuwe beheerder wijkcentrum Waterkracht gaat restaurant opzetten

Vanaf 1 juli aanstaande neemt een nieuwe beheerder de exploitatie van wijkcentrum Waterkracht voor zijn rekening. Het contract met Perspectief Zutphen loopt per die datum af. De afgelopen periode is samen met wijkbewoners, gebruikers en andere partijen gezocht naar een passende invulling van het centrum. Dit heeft geresulteerd in exploitatie door Hotspot Hutspot vanaf 1 juli aanstaande. Het college van B&W van Zutphen heeft hiermee ingestemd voor een periode tot 1 juli 2020.

Eind vorig jaar is samen met belanghebbenden in meerdere bijeenkomsten onderzocht welke wensen er zijn voor de activiteiten in Waterkracht. De belangrijkste opbrengsten van deze avonden waren: toegankelijkheid, meer gebruik van de keuken en activiteiten voor jongeren. Er zijn vervolgens diverse initiatieven ontstaan en onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor Hotspot Hutspot als nieuwe partij die de exploitatie vorm gaat geven.

Restaurant

Hotspot Hutspot is een sociale onderneming die naast het beheer van Waterkracht ook een restaurant opzet. Door middel van dagbesteding willen zij het restaurant en de keuken fors uitbreiden. De maaltijden worden bereid door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het restaurant biedt een gastvrije plek waar mensen van diverse leeftijden, culturen en situaties elkaar in een positieve omgeving kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom!

Activiteiten in Waterkracht

Tijdens gesprekken en bijeenkomsten met gebruikers, vrijwilliger en bewoners werd duidelijk dat zij alle bestaande activiteiten zoveel mogelijk wilden behouden. De organisatie van Hotspot Hutspot is het hiermee eens en de plannen bieden hier dan ook alle ruimte voor.

Met deze invulling zijn de doelstellingen van de gemeente voor de komende jaren gewaarborgd. Waterkracht blijft het bruisend hart van de wijk, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners en waar allerlei activiteiten voor en door bewoners plaatsvinden. Ook de verbinding tussen wijkprofessionals en het wijkcentrum blijft behouden.

 

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.