SCROLL VERDER
SCROLL VERDER
Haitinkhof oudheidkamer 1983

Historische Vereniging ‘DE ELF MARKEN’ bestaat 40 jaar

GORSSEL - De Historische Vereniging De Elf Marken viert in 2023 haar 40-jarig jubileum. In die 40 jaar heeft de vereniging zich tot een van de belangrijkste culturele organisaties in de voormalige gemeente Gorssel ontwikkeld. Via vele kanalen informeert ze haar leden en overige bewoners over de historie van hun directie leefomgeving. Gedurende het hele jubileumjaar zal De Elf Marken u in meerdere afleveringen informeren over de geschiedenis van haar eigen vereniging.  

Aflevering 1: De oprichting

Carnavalsvereniging

De eerste aanzet tot de oprichting van een oudheidkundige vereniging komt uit een totaal onverwachte hoek. Voor haar nieuwjaarsreceptie in 1983 was Carnavalsvereniging ‘De Gorsselnarren’ op zoek naar iets leuks om de receptie te omlijsten. Ad de Ruiter gaf aan dat hij de film - die muziekvereniging Kunstmin in 1952 van Gorssel en Epse had laten maken - in zijn bezit had. Die kon hij tijdens de receptie wel vertonen. Zo gezegd, zo gedaan. Die vertoning werd een geweldig succes. Diezelfde dag moest Ad de film ook vertonen op de receptie van de Gorsselse Brandweer. Vanwege die grote belangstelling is toen besloten om van de film een videoband te maken, die op de alternatieve raadsvergadering via meerdere televisieschermen vertoond zou kunnen worden. Er werd zelfs al geopperd om een oudheidkundige vereniging op te richten. Carnavallers houden van actie. 

Het gevolg was dat tijdens de alternatieve raadsvergadering van de Carnavalsvereniging zich al een 40-tal mensen opgaven als lid van de vereniging die toen nog niet opgericht was. Dat zorgde wel voor de nodige druk om een en ander wel door te zetten.

Vereniging in oprichting

De eerste stap was een gesprek op het gemeentehuis van Jan Loman (secretaris van de Gorsselnarren, Erna de Ruiter en Ad de Ruiter met de toenmalige wethouder Jan Haijtink (onze huidige voorzitter) en de gemeentearchivaris Jan Eefting. Hier bleek dat de gemeente volledig achter het initiatief stond en waar mogelijk zijn medewerking zou verlenen. De voorbereidende vergaderingen mochten kosteloos in het gemeentehuis worden gehouden. Ook de notaris bood bij het opstellen van statuten alle medewerking aan. Het eerste Markenboekje werd zelfs op het notariskantoor getypt en daarna op het gemeentehuis afgedrukt. Harry van der Mey van de Roskam stelde zaal Concordia beschikbaar voor de oprichtingsvergadering. De Stichting Gelders Oudheidkundig Contact stond de oprichters met raad en daad bij. Kortom iedereen werkte enthousiast mee.  

De oprichtingsvergadering vond op 27 september 1983 plaats. Maar liefst 77 belangstellenden waren daarbij aanwezig. Er werd een bestuur gekozen dat bestond uit tien leden, uit elk dorp twee leden: voorzitter H. J. Jansen (op de Haar) Eefde, secretaris N. van Wijk Epse, penningmeester J. Bakker Almen en de leden J. P. Dijksman Almen , A. Hoekstra Gorssel, W. v. d. Kamp Epse, Mw.  J. W. Lubberding-Braakman Harfsen, J. Nijenhuis Eefde, A. M. de Ruiter Gorssel en J. Uenk Harfsen. Gemeente-archivaris de heer J. Eeftink werd benoemd tot adviseur van het bestuur.

Tot slot

In de tweede aflevering zullen we ingaan op de eerste moeilijke jaren van de nieuwe vereniging. Wilt u meer te weten komen over de huidige Historische Vereniging De Elf Marken, ga dan naar www.deelfmarken.nl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden als lid.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].


Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.