SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Fikse droogte in de regio leidt tot zorgen

REGIO - Droogte, een terugkerend fenomeen in ons kleine kikkerlandje. Door de klimaatverandering is langdurige droogte steeds heviger aanwezig. Het verloop van neerslag verschilt van jaar op jaar, en het is moeilijk in te schatten wanneer er weer een periode van droogte ontstaat. “Voor de achterhoek geldt 2018 als het droogste jaar ooit, we zijn toen hard met de neus op de feiten gedrukt”, vertelt Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel. Maar wanneer is het nou echt droog? Wat kan eraan gedaan worden om het probleem voor te zijn?

“De ontwikkelingen zijn in volle gang en we hebben plannen om in te grijpen als het moet”, vertelt Nieuwenhuis van het waterschap. “Vanaf 2019 hebben we verschillende stuwpeilen verhoogt, dus die voorraad is goed opgebouwd. We kunnen op verschillende manieren droogte voorkomen. Het belangrijkste is nu om er goed over te praten met alle betrokkenen.” Gevoelsmatig is nu de grond nog goed nat, maar dat kan over zes á acht weken helemaal anders zijn. “Het is belangrijk dat we samen het water vasthouden. We hebben goed contact met grondeigenaren en laten ze alleen water afvoeren als het echt nodig is.”

Andere opties

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het oplossen van de droogte. Eén daarvan is het water pompen en verplaatsen met slangen. “Hiermee vullen we de bodemvocht aan, we zijn nu bezig met een stuk grond van twintig á vijftig hectare.” Het waterschap richt zich vooral op het voorjaar. “We willen dan goed beginnen en oogst op peil houden”, aldus de expert.

Verder kijkt men naar ‘gestuurde drainage’. “Daarmee zouden we ook de droogte kunnen bestrijden.” Deze methode bestaat uit het tegenhouden van water door de hoofdafvoer (de ‘drain’), vervolgens kan het overtollige wat door een niveauregelaar door worden gestuurd. “Verder kunnen we ook vloeiweides en stuwen bouwen om het water af te voeren.” Een vloeiweide ook wel watering genoemd, is een methode waarbij rivier en of beekwater op droge plekken worden aangebracht. “Je wilt droog gras en bomen die geen vocht uit hun wortels kunnen halen voorkomen”, sluit Daniël Nieuwenhuis af.

Gevolgen van extreme droogte

De schade die veroorzaakt wordt door de droogte kan voor de natuur onherstelbaar zijn, de natuur heeft jaren nodig om te herstellen van zo’n droge periode. Het tekort aan water kan ook leiden tot een groter risico op natuurbranden in de zomer.

Het bodemvocht is niet goed aangevuld waardoor er zorgen ontstaan bij de vele boeren. Bij droogte is de grondwaterstand logischerwijs laag en neemt de kans op een mislukte oogst toe. In rijke landen kan dit leiden tot hogere prijzen in de supermarkt en economisch een slecht jaar voor de boeren.

Een groot gevaar is dat onze veendijken breken, dit komt doordat er scheurtjes ontstaan in de dijken met als gevolg dat ze afzwakken of zelfs breken. De kans dat het in Nederland plaatsvindt is klein, maar toch kan je huis onder water komen te staan.

Probleem voorkomen

Je kan zelf ook actie ondernemen om de droogte tegen te gaan. Alle kleine beetjes helpen en zijn goed zijn voor de natuur. Denk bijvoorbeeld aan minder reizen met het vliegtuig, minder vlees eten of minder plastic afval produceren. Ook helpt het om niet te vaak je tuin te besproeien in de hete zomer. Duurzamer leven is dus ook erg belangrijk om langdurige droge periodes tegen te gaan.

 

Wat is droogte?

Een langere periode waarin minder neerslag valt dan normaal, dan spreek je van droogte. Neerslag en verdamping werken als het ware tegen elkaar.  Verdamping gebeurd via planten, maar ook zon en temperatuur bepalen de hoeveelheid van verdamping. Liggen de temperaturen hoger? Des te meer verdamping vindt er plaats.

Hoe diep zitten de wortels in de grond? Hoe nat is de grond? Hoeveel zonlicht wordt er door de wolken tegengehouden? Allemaal vragen waar de droogte invloed op heeft. Deze onderdelen die elkaar beïnvloeden en ondersteunen worden constant onder de loep genomen. Maar de droogte verschilt van plaats tot plaats, en ook daardoor blijft het lastig te voorspellen.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.