SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Volgende stap woningbouwplannen gemeente Lochem

Maak lokale journalistiek mogelijk. Klik hier om LokaalGelderland te steunen!

LOCHEM -

Ruim 750 reacties zijn er de afgelopen weken binnengekomen op de kernvisies Wonen. Veel mensen reageerden digitaal of tijdens inloopbijeenkomsten op de woningbouwplannen in de gemeente Lochem. Wethouder Robert Bosch: “Ik ben blij met deze respons. Uit alle reacties blijkt dat de woningmarkt en de plannen voor woningbouw enorm leeft onder inwoners en organisaties.

De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. De woningbouwplannen staan per kern beschreven in een kernvisie Wonen. Deze kernvisies zijn nu nog een voorontwerp. Inwoners konden de afgelopen weken hierop reageren.

Hoe nu verder?

De gemeente bundelt alle reacties en beoordeelt of de reacties aanleiding geven om de (voorontwerp)-kernvisies aan te passen. Daarna worden de voorontwerp-kernvisies aangepast in ontwerp-kernvisies. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de ontwerp-kernvisies, waarna ze 6 weken ter inzage liggen. Inwoners en organisaties hebben dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen en de kernvisies worden als besluitstuk voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 de kernvisies definitief vaststelt.

Leefbaarheid behouden en waar mogelijk vergroten

Met deze woningbouwplannen wil het college van B&W de leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk vergroten. In de kernvisies staan de beoogde locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning vermeld. Verschillende bouwmogelijkheden worden onderzocht. Denk aan het aanpassen van bestaande panden tot woningen. Ook kijkt de gemeente naar geschikte bouwlocaties binnen de bebouwde kom en naar uitbreidingsmogelijkheden buiten de bebouwde kom. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties zijn de kernvisies besproken.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.