SCROLL VERDER
SCROLL VERDER

Hoge biodiversiteit langs bedreigde zandweg Epse

Maak lokale journalistiek mogelijk. Klik hier om LokaalGelderland te steunen!

EPSE - De lederloopkever; de kleine knotswesp; en de smalle platrug. Het zijn slechts drie van de ruim 360 bijzondere soorten insecten en andere ongewervelde diertjes die gevonden werden langs de Oude Larenseweg in Epse dankzij een unieke samenwerking tussen buurtbewoners en wetenschappers. Met de nieuwe ontdekkingen hoopt de buurt een vuist te kunnen maken tegen een mogelijk besluit van de gemeente om de zandweg te verharden.

Een mogelijk besluit van de Provincie Gelderland en de Gemeente Lochem om de zandweg Oude Larenseweg gedeeltelijk te verharden voor de aanleg van een fietspad heeft de Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat in het buitengebied van Epse (Stichting BNLW buitengebied Epse) ertoe aangezet een biodiversiteitsonderzoek langs een gedeelte van deze zandweg uit te voeren. Doel van het onderzoek was om de soortenrijkdom van het gebied in kaart te brengen en om op die manier de bijzondere ecologische waarde van het gebied manifest te maken.

De Stichting heeft het onderzoek gefinancierd met behulp van de vele donateurs die koste wat kost willen voorkomen dat de zandweg Oude Larenseweg om welke reden dan ook, nu of in de toekomst, geheel of gedeeltelijk, zal worden verhard.

Verharding

Van een mogelijk besluit tot gedeeltelijke verharding is sprake sinds de Provincie Gelderland en de Gemeente Lochem in 2020 zijn begonnen met verkennen of er een andere primaire fietsverbinding tussen Harfsen en Epse gevonden kan worden dan die via de Lochemseweg (N339). Hoewel uit deze verkenning is gekomen dat de Oude Larenseweg geen primaire fietsroute wordt, wil de gemeente Lochem alsnog gaan kijken naar mogelijkheden om de fietsveiligheid op onder andere de Oude Larenseweg te verbeteren. Dit laatste betekent dat niet kan worden uitgesloten dat de zandweg toch gedeeltelijk zal worden verhard.

Met het biodiversiteitsonderzoek wil de Stichting aantonen dat een hoge soortenrijkdom bestaat langs de Oude Larenseweg en dat deze zandweg onder geen voorwaarden geheel of gedeeltelijk mag worden verhard.

Het biodiversiteitsonderzoek is gedurende 5 dagen in juli uitgevoerd door de Stichting Taxon Foundation van de Leidse ecoloog Prof. dr Menno Schilthuizen, samen met een groep van 12 buurtbewoners en 5 andere experts op het gebied van biodiversiteit. Het gebied waar het onderzoek is uitgevoerd behoort tot het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en fungeert daarom als verbindingszone tussen de verschillende Natura 2000 gebieden in de Achterhoek.

Eologische hotspot

De resultaten van het onderzoek overtreffen alle verwachtingen. Het gebied blijkt een ecologische hotspot te zijn, waar nog veel bijzondere diersoorten hun habitat hebben. Professor Schilthuizen heeft de resultaten van het onderzoek vastgelegd in een rapport dat op 1 oktober a.s. door het bestuur van de Stichting wordt aangeboden aan wethouder Henk van Zeijts, die het aandachtsgebied biodiversiteit in portefeuille heeft. Hij zal het rapport namens het gemeentebestuur in ontvangst nemen. Professor Schilthuizen zal bij het aanbieden van het rapport een korte toelichting geven op de resultaten en eventuele vragen van de wethouder beantwoorden.

Het bestuur van de Stichting BNLW buitengebied Epse hoopt dat de resultaten van het rapport het gemeentebestuur van Lochem zullen overtuigen van het belang en de noodzaak om de soortenrijkdom in dit gebied in stand te houden en zo mogelijk nog verder te vergroten en om gehele of gedeeltelijke verharding van de zandweg Oude Larenseweg om welke reden dan ook, nu of in de toekomst, uit te sluiten. Verharding zal hoe dan ook ten koste gaan van die soortenrijkdom en van de belangrijke betekenis van het gebied voor het Gelders Natuur Netwerk.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.