SCROLL VERDER
SCROLL VERDER
Joost Eerdmans (l) en Annabel Nanninga (r).

Q&A met Joost Eerdmans (JA21): 'Zonnepanelen horen niet in weilanden'

Maak lokale journalistiek mogelijk. Klik hier om LokaalGelderland te steunen!

REGIO - De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Landelijke besluiten kunnen een grote invloed hebben op de regio. Zo wordt er in De Hoven actie gevoerd tegen zonnepanelen en er gebeuren geregeld incidenten bij het asielzoekerscentrum. We wonen in de grensregio en hebben (net als alle andere gemeenten) niet gekozen burgemeesters.

JA21, de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, gingen zondag op campagne in Arnhem. Wat willen ze doen met de onderwerpen die van groot belang zijn in onze regio? Wij hielden hierover een Q&A met lijsttrekker Joost Eerdmans.

Wat gaan jullie betekenen voor mensen die momenteel last hebben van windmolens of zonnepanelen naast hun huis?

"Bestaande windturbines en zonneweides moeten worden ontmanteld en de grond waarop ze aangelegd zijn in de oorspronkelijke staat worden hersteld. JA21 ziet kernenergie als energieopwekking van de toekomst. Windmolens en zonnepanelen zullen nooit een stabiele, veilige, kosteneffectieve energiebron vormen. Met drie nieuwe kerncentrales kan in een fors deel van de Nederlandse energiebehoefte worden voorzien, zonder alle schade en ellende die windmolens en zonneparken opleveren. Ondertussen willen wij investeren in onderzoek naar thorium en groene (duurzame) waterstof."

Wat moet er volgens jullie wel gedaan worden voor het klimaat?

"Al voldoet Nederland aan alle klimaatdoelstellingen, dan nog is de impact hiervan op de mogelijke opwarming van de aarde onmeetbaar klein. Tegelijkertijd kost het ons wel honderden miljarden euro’s, onze welvaart en ons landschap. Klimaatadaptatie, waaronder het investeren in onderhoud van dijken en watermanagement, is daarom de meest efficiënte aanpak. Parallel daaraan moet er meer gebruik worden gemaakt van kernenergie. Een schone en veilige energiebron."

Doordat huidige asielzoekers opgevangen worden in de AZC’s zorgt dit voor verveling bij hen en overlast bij omwonenden. Wat willen jullie daar aan doen?

"JA21 vindt dat Nederland geen asielzoekers meer moet toelaten. Opvang van asielzoekers dient op een humane manier in de eigen regio plaats te vinden. Tot die tijd willen wij asielprocedures drastisch inkorten en het stapelen van procedures, waardoor asielzoekers eindeloos in Nederland kunnen blijven, onmogelijk maken. Daarbij vinden wij ook dat bij afwijzing de betreffende asielzoeker direct terug moet naar land van herkomst in plaats van opgevangen te worden in Nederland. Veel asielzoekers in Nederland komen uit veilige landen zoals Marokko, Tunesië en Algerije. Zij maken geen schijn van kans op een verblijfsvergunning, maar worden wel toegelaten tot de procedure waardoor zij langere tijd in Nederland verblijven en zich in die periode vaak misdragen. Hiermee moet per direct worden gestopt."

Denken jullie dat burgers op een referendum zitten te wachten? Dit kost hen wel weer tijd en energie.

"Maar ze krijgen er inspraak, invloed en binding voor terug. De afstand tussen de politiek en de burger, die nu gigantisch is, wordt ermee verkleind. Hoe meer participatie, hoe beter een democratie werkt. Daarnaast is het belangrijk om ook na verkiezingen invloed uit te kunnen oefenen en indien nodig de politiek te corrigeren."

Waarom willen jullie een gekozen burgemeester?

"Een gekozen burgemeester heeft meer binding met de gemeente. Het is iemand die bereid is om in zijn of haar gemeente campagne te voeren, er al woonachtig is en kennis heeft van de lokale stand van zaken. Het vergroot de betrokkenheid van burgers bij de politiek en voorkomt het benoemen van burgemeesters in achterkamertjes."

Hoe willen jullie Nederland uit de economische crisis trekken die is ontstaan door de pandemie?

"JA21 wil grootschalig gaan investeren in Nederland. In infrastructuur en woningbouw. Dat schept banen, waardoor de economie blijft draaien. Wij willen de belastingen verlagen, zoals de btw en de inkomstenbelasting. De regeldruk voor bedrijven moet omlaag. Daarnaast willen wij stoppen met de steun aan vastgeroeste economieën in Zuid-Europa. En dat geld investeren in Nederland."

Hoe willen jullie gaan samenwerken met Duitsland, onze buren?

"Duitsland is onze meest belangrijke handelspartner. Als doorvoerland met de Haven van Rotterdam en Schiphol is het van belang dat onze infrastructuur naadloos aansluit bij de Duitse grens. Daarin wil JA21 investeren. Ook willen wij investeren in betere treinverbindingen zodat Duitsland makkelijker en sneller bereikbaar is."

Gaan we JA21 straks ook in gemeenteraden en de provinciale Staten van Gelderland zien?

"Op dit moment zijn we al actief in een aantal provincies. Voor een nieuwe partij is gecontroleerde groei belangrijk. Hierop gaan wij ons na de Tweede Kamerverkiezingen verder oriënteren."

Joost Eerdmans bij 1Op1...

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Steun de lokale journalistiek. Word donateur van LokaalGelderland

Op deze publicatie rust copyright. Onze foto of video gebruiken? Dat kan hier.