D66: 'Zutphen neemt een loopje met de democratie'

D66: 'Zutphen neemt een loopje met de democratie'

De Zutphense fractie van D66 slaat alarm. In een persbericht halen ze flink uit naar het huidige gemeentebestuur. "Er wordt in Zutphen een loopje genomen met de democratie."

Het is 'code rood', zegt de partij. Ze doelen daarmee op de bizar slechte financiële situatie van de gemeente. "Als het roer niet snel omgaat zal Zutphen onder curatele van de Provincie staan en de rekening betaald moeten worden door de burgers." De provincie krijgt dan de touwtjes in handen en heeft één doel: voldoende geld in kas krijgen.

Onkundig bestuur

D66 is van mening dat het college de gemeenteraad niet serieus neemt. "De Rekenkamer Commissie geeft een bikkelhard oordeel over de wijze waarop het college van B&W met de financiën omgaat. Zij zegt in het rapport dat de raad stelselmatig, te laat of niet geïnformeerd is over de juiste bedragen dan wel de consequenties van de besluiten."

De fracties verdenken de wethouders van bewuste misleiding dan wel onkundig bestuur. "Op belangrijke cruciale momenten lijkt het vaak alsof de Gemeenteraad Zutphen als geheel niet bestaat. Zeker we hebben raadsvergaderingen maar daar is altijd een grote scheidslijn: het is coalitie versus oppositie."

De partij wil in de aankomende raadsvergadering van 20 mei een inhoudelijk verantwoordingsdebat over het onderzoeksrapport.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.