Dit zijn de kandidaat-wethouders in Zutphen
De gemeenteraad van Zutphen.

Dit zijn de kandidaat-wethouders in Zutphen

De kandidaat wethouders voor de formerende partijen zijn Harry Matser (GroenLinks), Annelies de Jonge (PvdA), Mathijs ten Broeke (SP) en Laura Werger (VVD). De bekendmaking van de wethouderskandidaten volgt op het integriteitsonderzoek dat woensdag is afgerond. Daaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn om de kandidaten te benoemen. Raadsbreed was de wens om dit onderzoek te laten uitvoeren. Vrijdag 18 mei presenteren GroenLinks, PvdA, SP en VVD het coalitieakkoord en maandag 28 mei vindt het debat over het akkoord plaats en worden de wethouders geïnstalleerd. 

GroenLinks - Harry Matser

Harry Matser (56) woont bijna zijn hele leven in Zutphen, heeft een vrouw en twee studerende kinderen. Hij heeft bedrijfswetenschappen gestudeerd in Groningen. De laatste 20 jaar heeft Harry Matser ervaring opgedaan in verschillende directie- en bestuurlijke functies in de rechtspraak en de gezondheidszorg.

De portefeuille van Harry Matser bestaat onder andere uit: Energie en klimaat (inclusief Afval); Mobiliteit; Bestuurlijke vernieuwing (samen met de burgemeester) en publieke dienstverlening; Financiën; Personeel en organisatieontwikkeling; Vliegveld Teuge; project Noorderhaven; Speerpunt Zutphen energieneutraal in 2030; en Speerpunt Sterk bestuur door samenwerken.

Matser: “Ik wil graag dat de inwoners en ondernemers van Zutphen nog meer vertrouwen krijgen in het samen mooier maken van onze stad, dorp en buitengebied. Samen bereiken we de beste resultaten. Dáár zet ik me graag voor in.”

SP – Mathijs ten Broeke

Mathijs ten Broeke is 28 jaar en Zutphenees in hart en nieren. Hij woont in de wijk Noordveen, is opgegroeid in het Waterkwartier en heeft behalve zijn studietijd in Zwolle altijd in Zutphen gewoond. Na het afronden van de Hbo-opleiding Journalistiek heeft Mathijs ten Broeke een half jaar lang in het Europees Parlement veel kennis opgedaan over internationale handelsverdragen. Vervolgens is hij bij het landelijk partijbureau van de SP gaan werken, eerst als assistent van de partijsecretaris, later als rechterhand van de penningmeester. Sinds 2014 is hij gemeenteraadslid en vanaf 2015 fractievoorzitter.

In het nieuwe college wordt Mathijs ten Broeke verantwoordelijk voor: Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Wonen; Cultuur en erfgoed; Speerpunt Zorg dichtbij mensen; en Speerpunt Versterken Woonklimaat.

Ten Broeke: “Een goede toekomst voor alle inwoners van Warnsveld en Zutphen krijgen we alleen voor elkaar als we dit samen doen en iedereen hier ook grip op heeft. Daar hoort een gemeentebestuur bij dat hiervoor dag in dag uit tot het gaatje gaat. Al jaren knok ik met tientallen inwoners voor een betere samenleving, nu wil ik dat graag gaan doen vanuit de functie van wethouder. We gaan als team aan de slag en ik heb er zin in.”

PvdA – Annelies de Jonge

Annelies de Jonge is 40 jaar, heeft een zoontje van 5 en een dochter van 7 jaar, en woont in de Zuidwijken. Haar ouders waren werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en daarom heeft zij een deel van haar jeugd in Afrika doorgebracht. Op haar 10e verhuisde ze naar Warnsveld en vervolgens naar Zutphen, met een uitstap naar Groningen in verband met haar studie Geschiedenis. Annelies de Jonge is sinds december 2013 wethouder van de gemeente Zutphen. Zij was onder meer verantwoordelijk voor Werk en Inkomen en de opvang van vluchtelingen. Voor haar wethouderschap ontwikkelde zij opleidingen voor de PvdA, gaf ze les aan de Hogeschool Windesheim en zat ze in de Zutphense gemeenteraad.

Annelies de Jonge wordt verantwoordelijk voor: Economie inclusief toerisme; Arbeidsmarktbeleid; Onderwijs; Jeugd; Inkoop- en aanbestedingsbeleid: ICT; Beheer Openbare ruimte; ICT; Speerpunt Binnenstad: project Rivier in de stad; en project Poort van Zuid.

De Jonge: “Ik gun Zutphen een mooie toekomst, met energie en ambitie. Elke dag moeten we werken aan een stad waar de jeugd het naar hun zin heeft, waar mensen werk hebben of kunnen vinden, waar ondernemers goede zaken doen, waar we voor elkaar klaar staan en waar mensen fijn kunnen wonen in een bruisende stad en regio.”

VVD – Laura Werger

Laura Werger is 43 jaar en woont op dit moment nog in Gouda. Zij heeft ervaring als wethouder. Van juni 2014 tot juli 2016 was zij wethouder in Gouda. Voor haar wethouderschap was zij acht jaar raadslid en fractievoorzitter. Sinds 2012 is zij ZZP-er. Voor die tijd heeft zij bij een groot adviesbureau en verschillende gemeenten gewerkt. Zowel aan het Hbo als universiteit heeft Laura Werger Bestuurskunde gestudeerd.

Laura Werger wordt verantwoordelijk voor: Werk en Inkomen; Omgevingswet en stadsontwikkeling; Vergunningverlening en handhaving; Sport; Grondzaken; vastgoedbeheer; Huisvesting organisatie en facilitaire zaken; en Speerpunt Samen werk bereikbaar maken.

Werger: “Ik ga er voor dat inwoners trots kunnen zijn op hun stad en er met veel plezier opgroeien, wonen, werken en recreëren. Daar zet ik mij graag voor in. Ik kijk er niet alleen naar uit om aan de slag te gaan in Zutphen, maar ik hoop ook snel in onze prachtige gemeente te gaan wonen.”

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.