Opinie: Voor een vitaal Oranje Nassauplein

Opinie: Voor een vitaal Oranje Nassauplein

Een van de eerste dingen die ik me als kind herinner, is boodschappen doen bij de IFA op het Oranje Nassauplein. In die tijd was er nog de visie, dat iedere wijk zijn eigen winkelcentrum moest hebben. De tijden zijn veranderd. Kijk ik naar andere dorpen, zoals Dieren, dan zijn al die winkelcentra reeds lang verdwenen, maar het Oranje Nassauplein staat er nog steeds. 

Jan Alberts

PvdA Brummen

Het Oranje Nassauplein heeft geen IFA meer, maar het is wel een plein met een zeer gevarieerd aanbod en activiteiten. Het heeft levenskracht zoals nu ook weer blijkt uit een supermarkt die fors aan het uitbreiden is. In al die jaren heeft het plein ruimschoots bewezen dat ze blijvend bestaansrecht heeft.

"Sta me toe alvast wat verder te denken"
Jan Alberts

Binnenkort moet de raad zich uitspreken over de Ruimtelijke Economische Visie. (REV) In het kort een cruciale stap voor de noodzakelijke ontwikkeling van Eerbeek en die van de Stuyvenburghstraat een echte bruisende winkelstraat moet maken.

De PvdA juicht die ontwikkeling toe. Sta me toe alvast wat verder te denken; dan zie ik ook een mooi aanloopgebied bij het Elis Ligtleeplein ontstaan én voorzien van een nieuw “dorpshuis” dat de leegte die Spoorzicht heeft achtergelaten ruimschoots op kan vullen.

De visie houdt echter ook in dat er wordt nagedacht over een andere invulling van het Oranje Nassauplein die meer gericht zal zijn op dienstverlening. In het dorp hoor je al woorden als bewust “doodbloeden” en “uitfaseren” van het Oranje Nassauplein ten faveure van de Stuyvenburghstraat, maar daar kan geen enkele sprake van zijn! De REV is momenteel slechts het startpunt, een zeer prominente stip op de horizon dat in het lopende proces verder worden uitgewerkt. Dat het Oranje Nassauplein daar net zo veel deel van uitmaakt, is voor de PvdA-fractie overduidelijk.

Wij zullen ons dus ook uitspreken voor de Ruimtelijke Economische Visie als startpunt, maar willen benadrukken dat het college zich in heldere bewoordingen dient uit te spreken voor een toekomstbestendig en vitaal Oranje Nassauplein en daar de bewoners, ondernemers én pandeigenaren nadrukkelijk in het verdere verloop van het proces zal betrekken.

 

 

Disclaimer

LokaalGelderland biedt ruimte voor opiniestukken. Echter moeten ze uiteraard wel journalistiek verantwoord zijn. Het opiniestuk is niet geschreven uit naam van LokaalGelderland, maar uit naam van de auteur. Jouw opiniestuk op LokaalGelderland.nl? Neem contact op via [email protected].
Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.