Jongeren Op Gezond Gewicht Lochem gaat door tot 2027

Jongeren Op Gezond Gewicht Lochem gaat door tot 2027

De gemeente Lochem gaat door met de succesvolle samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Uit de cijfers blijkt dat de aanpak werkt: de gemeente Lochem heeft minder kinderen met overgewicht dan 3 jaar geleden. Komende jaren zal de JOGG-regisseur van Welzijn Lochem zich meer richten op jongeren tussen de 12-18 jaar. Dat gebeurt in samenwerking met het tienerwerk, jongerenwerk, de sportcoaches, gezonde school adviseurs van de GGD en het Staring College.

Het aantal kinderen met overgewicht is afgenomen. Bij de 4- tot 5-jarigen is de afname 6% in 3 jaar tijd. In schooljaar 2020-2021 had nog 14% van deze groep overgewicht. In schooljaar 2022-2023 is dat 8%. Van de 9- tot 10-jarigen had 15% overgewicht/obesitas, zowel in schooljaar 2020-2021 als 2021-2022. Het percentage in 2022-2023 is lager (10%), maar deze afname is niet statistisch significant. Het kan dus een toevallige schommeling zijn (GGD NOG, 2023). Het percentage overgewicht/obesitas onder 13- tot 14-jarigen is gelijk gebleven, namelijk 13%.

Gezondere omgeving

Verder hebben door de jaren heen drie scholen, waaronder het Staring College, het Gezonde School vignet behaald. Ook is er hard gewerkt aan het creëren van een gezondere omgeving voor jongeren. Zo zijn er verschillende gezonde(re) sportkantines ontstaan. Zoals bijvoorbeeld Sportclub Lochem die in januari 2024 deze badge mocht ontvangen.

Winst behalen

Wethouder Wendy Goodin is trots op de resultaten tot nu toe: “Ik ben erg blij dat we dit samen met onze netwerkpartners en bedrijven al voor elkaar hebben gekregen! Ongezond eten en drinken is niet vanzelfsprekend meer. Duidelijk is dat bij jongeren in de middelbare schoolleeftijd nog meer winst te halen valt. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.”

Doelen voor de komende 3 jaar

De JOGG-aanpak richt zich op het veranderen van het gedrag bij de jeugd en hun leefomgeving. Doel is het verminderen en voorkomen van overgewicht. De afgelopen maanden spraken lokale partners over de doelen voor 2024, 2025 en 2026: 

  • Het aanbieden van gezonde ontbijt- en kooklessen, zowel op het basisonderwijs als op het Staring College.
  • Het aantal sportverenigingen/sportaccommodaties met een gezonde(re) sportkantine (minimaal topprestatie 1) is in 2026 gestegen van 3 in 2023 naar 8 in 2026.  
  • Het aantal (geregistreerde) rookvrije sport- en beweeglocaties neemt verder toe van 9 (in 2023) naar een totaal van 15 in 2026. 
  • Organiseren van buurtsportactiviteiten in verschillende kernen waar behoefte aan extra beweging nodig is.  

De toekomst van JOGG

De gemeente begon in 2015 met JOGG. De gemeenteraad stelde geld beschikbaar om door te gaan met JOGG tot en met 2023. Voor de gemeente blijft gezond leven en voorkomen van overgewicht bij kinderen op de langere termijn belangrijk. Dit kan helpen om gezondheidsproblemen op latere leeftijd tegen te gaan. Met de komst van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van het Rijk in 2023 moeten gemeenten ook verder bouwen aan de basis voor een gerichte lokale en regionale gezonde aanpak. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeente Lochem gebruikt dit geld om JOGG te blijven financieren en gezond leven te ondersteunen.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.