De Almense torenhaan

De Almense torenhaan

Zoals de wind waait waakt sinds jaar en dag de torenhaan over het dorp Almen. Fier gezeten op de toren bekijkt hij de omgeving. Sinds de Almense kerktoren in 1770 zijn huidige vorm kreeg zijn er bovenop de toren een bol, een kruis en een weerhaan te zien. De drie symbolen bol, kruis en haan stammen uit voorchristelijke tijden. Prijkend bovenop een meiboom dienden zij als afweermiddel, om de boze geesten weg te houden. Na de kerstening werd aan deze symbolen een christelijke betekenis  toegekend.

De bol was een glimmend object, waar kwade geesten een hekel aan hadden. Denk ook aan de spiegel. De oorsprong van de kerstbal heeft deze zelfde gedachte. In het christendom refereert de bol aan de appel die Adam en Eva aten in het paradijs, tijdens de zondeval. 

Het kruis was oorspronkelijk een heidens symbool voor het ontwakende leven. In het christendom symboliseert het kruis dat Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen en de mensen zo verlost heeft van hun zonden.

De haan, tenslotte, werd in de oudheid gezien als spanningsafleider van de bliksem, de duivelse hellemacht, die onweerswolken splijt en de dampkring zuivert. Ook kondigt de haan het einde van de duisternis van de nacht aan, als door het hanengekraai de boze geesten op de vlucht gaan.

In de christelijke symboliek duidt de haan op Christus, die als verlosser de macht van de duisternis doorbreekt Hij wekt ons uit de zonde tot het nieuwe licht en het eeuwige leven. Ook roept hij op tot de dagtaak, tot het morgengebed en tot christelijk leven.

Vooral tegen een hemelsblauwe achtergrond glimt en schittert de haan ons vrolijk tegemoet als we naar boven kijken. Alsof hij ons vertellen wil hoe mooi en zuiver het leven kan zijn, als we samen ons best willen doen.

Dit artikel is geschreven door Henk Muileman van Kiekdan.

Reageren? Mail de redactie via [email protected].
Op deze publicatie rust copyright.